سعی‌اش مشکور و اجرش باخدا

مهندس انوش نوری اسفندیاری، دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران به مناسبت درگذشت استاد مهدی آگاه، از بنیانگذاران اندیشکده تدبیر آب ایران در یادداشتی در روزنامه پیام ما نوشت: ما برای استفاد...

ادامه مطلب

پیام تسلیت اندیشکده تدبیر آبایران برای درگذشت مرحوم مهدیآگاه

مهدی آگاه، کشاورز محقق و فعال اقتصادی و اجتماعی‌ ایران‌دوست و متعهد، از بنیانگذاران اندیشکده تدبیر آب ایران، چشم از جهان فروبست. اندیشکده تدبیر آب ایران به همین مناسبت پیامی را منت...

ادامه مطلب

نقش دو دستگاه دولتی در بحران آبکرمان

کارشناس بحران آب استان کرمان با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو و سازمان جهاد کشاورزی در سدسازی و اجرای‌طرح‌های آبخیزداری در این استان گفت: بخش عمده ای از بحران آب استان کرمان با عملکر...

ادامه مطلب

طلای سرخ کویر، نسخه‌ای شفابخشبرای آب

طلای سرخ کویر، یکی از ظرفیت‌های بالقوه استان کرمان است که به دلیل نیاز به آب کم، می‌تواند زمینه یک جهش اقتصادی بلند را فراهم و به تبع آن، منابع سرشار ارزی را نصیب ایران کند. مهم‌تر...

ادامه مطلب

۱۵ شهر استان کرمان در بحران آبی

معاون امور عمرانی استاندار کرمان پدیده نشست زمین به علت برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی، وجود ۱۵ شهر استان در وضعیت بحرانی و ۳ شهر در معرض تنش از نظر تامین منابع آبی و ...

ادامه مطلب