نقد و بررسی تکثرگرایی در حقوق آب

.. یکی از بدترین آفت‌هایی که در حقوق داریم و در حقوق آب هم مبتلاست، این است که ما در کشورمان چیزی به نام دکترین نداریم، یا چیزی از قانون هست یا برمی‌گردیم به رویه قضایی یا در مناطق...

ادامه مطلب

بینش راهبردی (۶)

اندیشکده همواره تلاش داشته تا با بیان نقطه نظرات کارشناسی، ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها و در موضوعات کلیدي، به هدایت تصمیمات و تقویت اثربخشی آنها در حوزه آب کمک نماید. بدین منظور، از...

ادامه مطلب

تکثرگرایی در حقوق آب

محدودیت منابع آب و تشدید آن موجب شکل‌گیری تعارضات گسترده‌ای در بهره‌برداری آب، تعیین نقش‌ها و اختیارات یا نحوه بهره‌مندی از منابع آب می‌شود. به عبارتی دیگر، اگر آب کافی برای همه نی...

ادامه مطلب

مسئله آب و تکثرگرایی حقوقی

صحبت از عدالت با مسائل کنونی آب کشور در آمیخته است. زمانی که آب کافی برای تامین تقاضاهای مختلف وجود نداشته باشد، نحوه بهره‌مندی از آب محدود تبدیل به چالش می‌شود و همین موضوع مساله ...

ادامه مطلب