تاریخ شفاهی مدیریت آب

تاریخ شفاهی مدیریت آب در دوران معاصر نشست تخصصي تاريخ شفاهي در تاريخ ٢٠ مرداد ٩٨ با حضور آقایان آل ياسين، حقوقي، جهاني و اسفندياري، از کارشناسان باسابقه و صاحب‌نظران آب و چند تن از...

ادامه مطلب

تاریخ شفاهی تشکیل "سازمان آب وبرق خوزستان"

عنوان گزارش: تاریخ شفاهی تشکیل «سازمان آب و برق خوزستان» ناشر: تارنمای مدیریت پایدار آب تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۲ توسعه و مدیریت منابع آب در ایران در دوران معاصر، متاثر از شرایط تار...

ادامه مطلب