تاریخ شفاهی مدیریت آب

تاریخ شفاهی مدیریت آب در دوران معاصر

نشست تخصصي تاريخ شفاهي در تاريخ ٢٠ مرداد ٩٨ با حضور آقایان آل ياسين، حقوقي، جهاني و اسفندياري، از کارشناسان باسابقه و صاحب‌نظران آب و چند تن از پژوهشگران حوزه اجتماعي مسائل آب در انديشكده تدبير آب ايران برگزار شد.

در اين نشست متخصصان به گفت‌و‌گو حول محورهاي تاريخ شفاهي مديريت آب در دوران معاصر پرداختند.

پژوهشگران با تاکید بر لزوم بررسي تاثیر ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه در دوران معاصر در مورد مسائل آب بيان كردند كه ساختارهاي جوامع تشكيل دهنده‌ي فرهنگ جامعه است و اين ساختارها تاثيرگذار در چگونگي مواجهه مردمان جامعه ايراني با مسائل آب است

آقای آل ياسين با بيان اينكه فرهنگ جوامع از پيش ران هاي تشكيل دهنده ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي معاصر است چرا كه عدم توجه بر الزامات شكل گيري فرهنگي بر مبناي اصول توسعه يافتگي نميتوان شاهد مديريت صحيح در حوزه آب بود.

آقای جهانی با تاکید بر لزوم داشتن یک چارچوب مفهومی منسجم پیش از رفتن به سراغ مستند کردن تاریخ شفاهی بیان کردند که این چارچوب باعث می شود که با یک نگاه منسجم به دنبال به تصویر کشیدن تاریخ آب و تاریخ معاصر و تحلیل آن و کمک گرفتن از آن برای ارائه راهکارها و نقشه راهی برای برون رفت از وضع موجود برویم.

مهندس حقوقی نیز بر بررسی مولفه استمرار در فرایندها و سیاست‌ها و اقدامات مدیریت آب تاکید کردند.  

در پایان بیان شد که برای مستندکردن تاریخ معاصر مدیریت آب پیشنهاد می‌شود محورهایی زیر مورد توجه قرار گیرد:

 • تشکیلات اداری آب (بنگاه مستقل آبیاری، وزارت آب و برق، وزارت نیرو و غیره)
 • سیاست‌ها و قوانین آب در عصر معاصر (سیاست اصلاحات ارضی، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، توزیع عادلانه آب و غیره)
 • طرح‌های توسعه منابع آب
 • رویدادهای اثرگذار آب
 • نظام بهره‌برداری از آب کشاورزی
 • نظام آموزشی
 • نظام مشاوره‌ای
 • برنامه ریزی و مدیریت منابع آب
 • نظام فنی-مهندسی آب
 • نظام مدیریت اطلاعا
 • نظام اجرایی و پیمانکاری آب
 • ظرفیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی آب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن