آیا کم آبی در ایران تمام شد؟

ایران در طی چهار دهۀ گذشته ( 1350تا 1390) حدود 20 سال شاهد وقوع خشکسالی بوده است. در سال 1387 حدود 120 شهر و 6000 روستا با مشکل کمبود آب به طور جدی مواجه شدند و از 1157 شهر کشور 33...

ادامه مطلب

مالیات سبز

به نام محیط زیست وبه کام دیگران افزایش گسترده وروز افزون هزینه‌های خارجی ناشی از آلودگی محیط‌ زیست و محاسبه آن در قیمت تمام‌شده کالا‌ها و خدمات موجب شده است تا نیاز به بازبینی هرچ...

ادامه مطلب

ذخیره آبی در برخی مناطق کاملا شورشد

 ذخایر آبی زیرزمینی کشور بسیار باارزش بوده و در تمام دنیا نیز به عنوان ذخایر استراتژیکی آبی هر کشوری تلقی می‌شود. میدانی افزود: به دلیل ضعف مدیریت در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمی...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت و گوی آب":شماره 11

ما در کشور فاصله بین عرضه و تقاضا را جدی نگرفتیم و در طی سالیان این شکاف بیشتر و بیشتر شده است. بر این اساس عرضه آب تنها یک طرف ماجراست و طرف دیگر تقاضای آب است که افسارگسیخته پیش‌...

ادامه مطلب

توافق پاریس، بیمه سلامت زمین؟

امروز هیچ تهدیدی بزرگتر از تهدید تغییرات اقلیم برای سیاره زمین وجود ندارد. زنگ خطری که آخرین گزارش IPPC به صدا درآورد، جوامع جهانی را معتقد کرد تا برای مقابله با گرمایش جهانی هماهن...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت و گوی آب"::شماره 7

بی‌توجهی به بحران آب و چشم بستن بر اهمیت و جایگاه حیاتی منابع پایدار آب در انتظام امور مختلف کشور، می‌تواند آثار مخرب و جبران‌ناپذیری بر جای گذارد. تخلیه بی‌رویه منابع آبی که در طو...

ادامه مطلب