ذخیره آبی در برخی مناطق کاملا شور شد

 ذخایر آبی زیرزمینی کشور بسیار باارزش بوده و در تمام دنیا نیز به عنوان ذخایر استراتژیکی آبی هر کشوری تلقی می‌شود. میدانی افزود: به دلیل ضعف مدیریت در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در حال حاضر به وضعیتی رسیده‌ایم که نزدیک به ۷۸ درصد از منابع آب زیرزمینی کشور در یک مسیر رو به نابودی و اضمحلال قرار گرفته است. ممکن است برخی نابودی ذخایر آبی کشور را به خشکسالی و تغییرات اقلیمی مرتبط کنند و بگویند این شرایط باعث شده تا سفره‌های زیرزمینی به وضعیت نابودی برسند.
ما در وزارت نیرو این نوع دیدگاه‌ها را با اطمینان رد می‌کنیم، چون حتی قبل از اینکه پدیده تغییر اقلیم در کشور ما اثر خود را نشان دهد، ما باز هم شاهد بودیم که در بسیاری از دشت‌های کشور افت سطح آب زیرزمینی را داشتیم.
این فکر غلط و انحرافی است و ما نباید بنشینیم و منتظر باشیم که اگر حتی شرایط بارندگی‌های کشور به گذشته برگردد، شاهد این باشیم که سفره‌ها خود به خود احیا شده‌اند.
ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن