غفلت از پایداری سرزمین و توسعهپایدار

سیاستگذاری در حوزه آب نیازمند بازتعریف توسعه بر اساس محدودیت های آبی است. در دومین میزگرد رادیویی با اندیشه ورزان، دکتر ابراهیم حاجیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، نرگس آذری، پژوه...

ادامه مطلب

آب و الزامات نجات اقتصاد ایران

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران معتقد است: راه نجات اقتصاد کشور، از رفع استیلای دیوانسالاری دولتی، بهبود محیط کسب وکار و توجه به بحران های موجود می گذرد. با ت...

ادامه مطلب

بازار آب زیرزمینی برای پایداری

هشیارسازي و آگاه‌سازي عمومی و تصمیم‌گیران در حوزه آب، از بدو تأسیس به عنوان مأموریت اصلی اندیشکده تدبیر آب ایران مورد توجه قرار داشته است. این مجموعه همواره در تلاش بوده تا در جایگ...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت و گوی آب": شماره 10

اگر توسعه پایدار را بر سه ستون پایداری زیست‌محیطی، بهره‌وری اقتصادی و برابری اجتماعی استوار کنیم، آب در هر سه وجه مزبور نقش کلیدی و برجسته ای‌ را بازی می‌کند. منابع آب و خدمات وابس...

ادامه مطلب

تقابل ثروت‌وتوسعه درسرمایه‌هایطبیعی اصفهان

جايگاه مطالعات زیست‌محیطی معادن در سيكل صدور پروانه‌های بهره‌برداری معادن خالي است ضرورت دارد پیش از آغاز اکتشاف و بهره‌برداری از یک معدن مطالعات زیست‌محیطی و راهکارهای تخصصی برای ...

ادامه مطلب