بازار آب زیرزمینی برای پایداری

هشیارسازي و آگاه‌سازي عمومی و تصمیم‌گیران در حوزه آب، از بدو تأسیس به عنوان مأموریت اصلی اندیشکده تدبیر آب ایران مورد توجه قرار داشته است. این مجموعه همواره در تلاش بوده تا در جایگ...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت و گوی آب": شماره 10

اگر توسعه پایدار را بر سه ستون پایداری زیست‌محیطی، بهره‌وری اقتصادی و برابری اجتماعی استوار کنیم، آب در هر سه وجه مزبور نقش کلیدی و برجسته ای‌ را بازی می‌کند. منابع آب و خدمات وابس...

ادامه مطلب

تقابل ثروت‌وتوسعه درسرمایه‌هایطبیعی اصفهان

جايگاه مطالعات زیست‌محیطی معادن در سيكل صدور پروانه‌های بهره‌برداری معادن خالي است ضرورت دارد پیش از آغاز اکتشاف و بهره‌برداری از یک معدن مطالعات زیست‌محیطی و راهکارهای تخصصی برای ...

ادامه مطلب