غفلت از پایداری سرزمین و توسعهپایدار

سیاستگذاری در حوزه آب نیازمند بازتعریف توسعه بر اساس محدودیت های آبی است. در دومین میزگرد رادیویی با اندیشه ورزان، دکتر ابراهیم حاجیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، نرگس آذری، پژوه...

ادامه مطلب

ضرورت تغییر رویکرد به حکمرانی آب

شاید اگر دیدگاه به حکمرانی آب تغییر کند، بسیاری از مسائل ما در این حوزه نیز حل شود. مهدی فصیحی هرندی پژوهشگر حکمرانی و دیپلماسی آب با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حوزه ن...

ادامه مطلب

سلب مدیریت منابع آب از استان‌ها

پس از آنکه مدیریت آب از منطقه‌ای به استانی در دولت قبل تغییر یافت، بهره‌برداری از منابع در جدال بین استان‌ها در سهم‌گیری بیشتر از منابع رو به افزایش رفت به طوری‌که در طول چند سال گ...

ادامه مطلب