ذبح آب

«امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نام کتابی است که حسن روحانی هفت سال پیش و در کسوت رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک به رشته تحریر درآورده است. روحانی در یکی از فصل‌های این کتاب تحت عنوا...

ادامه مطلب

سایه شوم ورشکستگی آبی در ایران

تخلیه سریع منابع آب زیرزمینی در ایران و حرکت شتابان آن به سوی بحرانی جدی در امنیت آبی و غذایی مسئله‌‌‌ای است با اهمیت در ابعاد منطقه‌ای- و شاید حتی جهانی. تنش آبی کنونی ایران، بخشی...

ادامه مطلب

سیاستهای سدسازی آزمونی برایمدیریت فعال منابع طبیعی

ما برای سال ها در صنعت سدسازی در منطقه پیشتاز بودیم و در این زمینه پیشرفت های خوبی هم داشتیم. سدهای مخزنی کشور ۳۰ برابر شد و این امر باعث شد تولید برق به ۱۴ برابر میزان قبل از انقل...

ادامه مطلب

ایران چقدر به خودكفایی گندمنزدیک شده؟

طرح خودکفایی گندم در حالی یازده ساله شده كه هنوز به معنای واقعی نمی توان جشنی برای خودكفا شدن گندم برگزار كرد. گرچه به اعتقاد مديران فني بخش كشاورزی دولت اصلاحات منظور طرح خوداتكای...

ادامه مطلب