ایران چقدر به خودكفایی گندم نزدیک شده؟

طرح خودکفایی گندم در حالی یازده ساله شده كه هنوز به معنای واقعی نمی توان جشنی برای خودكفا شدن گندم برگزار كرد. گرچه به اعتقاد مديران فني بخش كشاورزی دولت اصلاحات منظور طرح خوداتكایی گندم بود تا خودكفایی اما مديران سياسی برخلاف نگرش آنها لفظ خودكفایی را باب كردند. در حالی تلاش ها برای تعبير رويای خودكفایی گندم آغاز شد كه ديری نپاييد خشكسالی و موج واردات هرچه مديران دولت اصلاحات رشته كرده بودند را پنبه كرد. گرچه قصه خودكفا شدن پس از يازده سال هنوز پايانی نداشته و همچنان برای بخش كشاورزی كشور حائز اهميت است اما كارشناسان بر اين باورند كه در حال حاضر با ترسیم چشم انداز منابع آب سخت به نظر می‌رسد.
ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن