رد پای آب: ابزار ارتباطی اثرگذار؟

رد پای آب: ابزار ارتباطی اثرگذار؟ امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است که متخصصان آب به شکل فزاینده‌ای به انتقال پیام به «بیرون بخش آب» نیاز دارند، تا تصمیم‌گیران در دولت، بخش ...

ادامه مطلب

ردپای آب: راهگشا یا مانع؟

در پاسخ به افزایش نگرانی‌ها درباره فشار بر منابع آب، پژوهشگران ابزار رد پای آب را معرفی کرده‌اند. این ابزار برای منظورهای گوناگون در کسب و کارها، دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی به ...

ادامه مطلب

پتانسیل‌های تجارت آب مجازی

استفاده از پتانسیل های تجارت آب در ایران امروزه این درک مشترک حاصل شده است که شکاف و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب باید فراتر از یک پدیدهٔ فیزیکی و هیدرولوژیکی مورد بررسی قرار گیر...

ادامه مطلب