مدیریت مصرف آب زیرزمینی

  آب زیرزمینی در بسیاری از کشورها منبع مهم تأمین آب نیازهای کشاورزی و شهری به شمار می‌آید. متأسفانه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی غالباً بدون پایش و فارغ از مقررات کافی صورت می‌...

ادامه مطلب

فصلنامه گفت و گوی آب: شماره 20

يکي از عناصر و ظرفيت‌هاي کليدي و تاثيرگذار در رويکرد اجتماعي با محوريت مديريت تقاضا و مصرف،‌ زنان يک جامعه مي‌باشند. به گونه‌ای که تحقق رویکرد مدیریت تقاضا بدون مشارکت جامعه که زنا...

ادامه مطلب

مدیریت بحران آب با عزم ملی وفرهنگ سازی

پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت، باعث افزایش مصرف آب و به وجود آمدن بحران در بیشتر کشورهای جهان شده است. از این رو صرفه جویی در مصرف، یکی از اصلی ترین دغدغه کشورها برای دوری از خطر ...

ادامه مطلب

کشاورزی به وقت تنش آبی

ريسک بالاي کشاورزي در کشور به علت بارندگي کم و نامنظم و وضعیت بحرانی منابع آب زیر زمینی مشکل مهمي است که حل آن تنها از طریق جایگزین کردن روش‌­های جدید کشاورزی امکان­پذیر است. راه ح...

ادامه مطلب

ریشه اقتصادی بحران‌ آب

بحران آب اكنون نه فقط در ايران بلكه در كل خاورميانه به يك علامت خطر بزرگ تبديل شده است. گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول تحت عنوان «بحران آب و سياست‌هاي ابزاري» به تحليل مفصلي در مو...

ادامه مطلب

مشارکت نهادی زنان در مدیریت مصرفآب

عنوان به فارسی: مشارکت نهادی زنان در مدیریت مصرف آب تهیه کنندگان: انوش نوری اسفندیاری با همکاری شیلا کهریزی، پوران مالمیر و عبدالله اسکویی نهاد تهیه کننده: مرکز امور زنان و خانواده...

ادامه مطلب

استان فارس؛ سهم مسئولان در بحرانآب چقدر است؟!

مسئولان همواره به مردم صرفه جویی در مصرف آب را یادآوری می کنند و با انواع و اقسان روش ها عواقب وحشتناک بی آبی را به مردم نشان می دهند و...البته که این تذکر درست است و مردم حتما بای...

ادامه مطلب