پیش‌نویس قانون «توزیع عادلانهآب»

تغییر قانون در واقع  آخرین اقدامات در راستای اصلاحات نهادی محسوب می‌شود؛ به این معنی که بعد از اینکه سیاست‌ها و اصلاحات مورد نظر طراحی شدند، چنانچه برای اجرای آنها در ظرفیت موجود ق...

ادامه مطلب

تضعيف منابع آب از راه‌هاي قانوني

تحول بزرگ در عرصه قانونگذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن« كه تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره‌برداری ازسوی دولت را مجاز مي‌دانست.هدف اصلی این قانون توسعه پا...

ادامه مطلب