سه و نیم میلیون مهاجر روستایی درپیِ آب

بحران خشکسالی و کم آبی چند سالی می‌شود که گریبان ایران را گرفته است، نبود مدیریت صحیح، مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، سد سازی و کمی بارش از عمده دلایلی است که موجب مهاجرت روستاییان ...

ادامه مطلب

آب و مهاجرت، و چگونگی ارتباط آنها

عنوان گزارش: Water, migration and how they are interlinked? عنوان به فارسی: آب و مهاجرت، و چگونگی ارتباط آنهانویسندگان: Anders Jägerskog و Ashok Swain نهاد تهیه‌کننده: مؤ...

ادامه مطلب

تلفیق راهکارها در حل بحران آب

بحران آب در کشور ما امری آنی و یا مرتبط با یک موضوع مانند سوءمدیریت، مصرف بیش از حد آب در حوزه‌ی کشاورزی و یا چاه‌های غیرمجاز و یا مصارف شهری نیست، بلکه تلفیقی از چندعامل تخریبی و ...

ادامه مطلب

آب و سیاست؛ بحران آب و عوامل وپیامدهای سیاسی آن

بحران آب صورت‌بندی نیروهای اجتماعی جامعه ما را تغییر بدهد. به عنوان مثال با افزایش یا تشدید موج مهاجرت‌های گسترده از مناطق روستایی به شهری، نیروهای اجتماعی و صورت‌بندی‌شان به شدت م...

ادامه مطلب