نظام اطلاعات آب

عنوان: راهنمای پی‌ریزی نظام اطلاعات آب، مدیریت، پردازش و استفاده از داده‌های آب نهاد تهیه‌کننده: یونسکو با همکاری شبکه بین‌المللی سازمان‌های حوضه آبریز، و سازمان جهانی هواشناسی. سا...

ادامه مطلب

مدیریت آب زیرزمینی با رویکردیکپارچه

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است:1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی2- شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیریت...

ادامه مطلب

زلزله خاموشی به نام شوری

شکل اصلی ما مشکل مناسبات انسانی است که این مناسبات شامل رابطه بین دولت و جامعه مدنی و بخشی خصوصی است. ما در سطوح مختلف نیازمند بازنگری هستیم. در سطح کلان مسئله این است که باید چه ت...

ادامه مطلب

میزگرد چالش‌های مدیریت آب‌هایزیرزمینی

میزگرد چالش‌های مدیریت آب‌های زیرزمینی به همت اندیشکده تدبیر آب با حضور انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای سیاستگذاری اندیشکده تدبیر آب، عباسقلی جهانی، کارشناس مدیریت آب، کامران داوری،...

ادامه مطلب

مشارکت مردمی و اصلاح حکمرانی آب

نمایندگان اندیشکده تدبیر آب ایران در تاریخ 16 بهمن 97، به دعوت مرکز «تحول و پیشرفت»، وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری، در جلسه مشورتی حضور یافتند. هدف جلسه، همفکری درباره تعریف فعالیت ا...

ادامه مطلب