نظام اطلاعات آب

عنوان: راهنمای پی‌ریزی نظام اطلاعات آب، مدیریت، پردازش و استفاده از داده‌های آب

نهاد تهیه‌کننده: یونسکو با همکاری شبکه بین‌المللی سازمان‌های حوضه آبریز، و سازمان جهانی هواشناسی.

سال انتشار: 2018

فراهمی داده‌ها و اطلاعات درباره وضعیت و تغییرات منابع آب و استفاده‌هایی از آنها صورت می‌گیرد، از مؤلفه‌های حیاتی برای پیاده‌سازی سیاست آب به شمار می‌آید. متأسفانه، داده‌های لازم غالباً به دست چندین سازمان در بخش‌های مختلف، تولید و مدیریت می‌شود و هماهنگی چندانی در میان آنها وجود ندارد و در بسیاری از موارد، اطلاعات موجود برای تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی عمومی، به طور کامل متناسب با نیازها نیستند. امروز باید تلاش‌ها برای تولید و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات آب، به شیوه‌ای اثربخش و پایدار، ارتقادهنده هم‌افزایی، ترکیب‌کننده منابع گوناگون داده‌ای، و با استفاده از روال‌ها و ابزارهای متناسب با نیازها افزایش یابد.

این راهنما بر چرایی اهمیت فراوان مدیریت داده‌های آب برای مدیریت کارآمد منابع آب تأکید می‌ورزد و فرایندهای اصلی را که باید در هنگام پیاده‌سازی نظام اطلاعات آب در نظر گرفته شود معرفی می‌کند، از جمله حکمرانی داده‌ها؛ تولید داده‌ها؛ مدیریت یکپارچه داده‌ها و اشتراک‌گذاری داده‌ها میان نهادها؛ پردازش داده‌ها و تولید اطلاعات؛ و انتشار اطلاعات. همچنین، تصویری از چالش‌های مهم، به همراه نمونه‌هایی از چگونگی پیاده‌سازی نظام اطلاعات در تأمین نیازهای حوزه‌های گوناگون مدیریت بخش آب، مانند برنامه‌ریزی آب با رویکرد یکپارچه، سازگاری با تغییر اقلیم، مدیریت سیل، پیش‌بینی خشکسالی، حفاظت منابع آب و اکوسیستم، مدیریت بخشی استفاده از آب (کشاورزی، آب شرب، تولید انرژی، حمل و نقل، صنعت، ماهیگیری و مانند آن)، تهیه گزارش و مدیریت آب‌های مشترک به دست می‌دهد.

مخاطبان این راهنما عبارتند از تصمیم‌گیران بخش آب و همه گروه‌هایی که به توسعه ظرفیت‌های خود برای تولید، دسترسی، پردازش، و استفاده مناسب از داده‌ها و اطلاعات لازم برای پیاده‌سازی سیاست یکپارچه مدیریت منابع آب در سطح حوضه، ملی، فرامرزی یا منطقه‌ای علاقه‌مند هستند.

دانلود راهنما

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن