فصلنامه گفت‌وگوی آب؛ شماره 28

سخن سردبیر آب زیرزمینی، اصلی‌ترین ذخیره آب شیرین در کره زمین و منبع مهم تأمین آب شرب، آبیاری و صنعت به شمار می‌آید و در حفظ اکوسیستم‌های وابسته به آب زیرزمینی، مانند رودخانه‌ها و ت...

ادامه مطلب

تخصیص و اعطای مجوز آب زیرزمینی

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است: 1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی 2- شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیر...

ادامه مطلب

نوسازی نظام تخصیص آب زیرزمینی

عنوان کتاب: نوسازی نظام تخصیص آب زیرزمینی، بایسته‌ها و رهنمودها. چاپ اول، 1398. خلاصه برگردانی از: Groundwater Allocation, Managing growing pressures on quantity and quality. OECD,...

ادامه مطلب