نوسازی نظام تخصیص آب زیرزمینی

عنوان کتاب: نوسازی نظام تخصیص آب زیرزمینی، بایسته‌ها و رهنمودها. چاپ اول، 1398. خلاصه برگردانی از: Groundwater Allocation, Managing growing pressures on quantity and quality. OECD,...

ادامه مطلب

عدالت اجتماعی و آب

سیاست‌های عدالت اجتماعی در پی افزایش رفاه عمومی از طریق ایجاد فرصت‌های مختلف برای اقشار کم‌درآمد و فقیر، چون ایجاد بستر توسعه فعالیت‌های اقتصادی روستایی، بر منابع آب تأثیرگذار هستن...

ادامه مطلب

حکمرانی و قانون

عنوان: Governance and the Lawعنوان به فارسی: حکمرانی و قانوننهاد تهیه‌کننده: بانک جهانی تاریخ انتشار: ۲۰۱۷ تعداد صفحات: ۳۰۷چرا سیاست‌هایی که با دقت طراحی می‌شوند و می‌توانند به حل...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت وگوی آب": شماره 15

تنگناها و کمیابی‌های آبی که پیامدهای آشکار آن در کشور هر روز گسترده‌تر و عمیق‌تر‌ می‌شود، تکاپوی جامعه ایرانی را برای یافتن راهکار‌ها بیشتر کرده و با اخذ تجارب و دانش جهانی، نسخه خ...

ادامه مطلب

آب را عادلانه توزیع می‌کنیم

پاسخ شرکت مدیریت منابع آب ایران به «شرق» شرکت مدیریت منابع ایران، ‌در پی درج یک یادداشت، باعنوان «کشاورزان در کمند قانون‌گریزی وزارت نیرو» پاسخ زیر را به دفتر روزنامه ارسال کرده اس...

ادامه مطلب