حکمرانی و قانون

عنوان: Governance and the Law
عنوان به فارسی: حکمرانی و قانون
نهاد تهیه‌کننده: بانک جهانی
تاریخ انتشار: ۲۰۱۷
تعداد صفحات: ۳۰۷
چرا سیاست‌هایی که با دقت طراحی می‌شوند و می‌توانند به حل مشکلات کمک کنند، غالباً به کار گرفته نمی‌شوند یا پیاده نمی‌شوند؟ چه هنگام و چرا در غالب اوقات نمی‌توانند نتایج توسعه مانند امنیت، رشد و برابری را محقق سازند؟ و چرا برخی از سیاست‌های بد هنوز باقی هستند؟ گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۷ با عنوان حکمرانی و قانون، به این پرسش‌های بنیادی، که در کانون توسعه قرار دارند می‌پردازد.
سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی سیاست در خلأ پدید نمی‌آید. بلکه، در محیط‌های پیچیده سیاسی و اجتماعی واقع هستند که افراد و گروه‌ها با قدرت نابرابر در چارچوب قواعد در حال تغییر برای تعقیب منافع متعارض، برهم‌کنش دارند. فرایند برهم‌کنش‌ها همان چیزی است که این گزارش، حکمرانی، و فضایی که این برهم‌کنش‌ها در آن اتفاق می‌افتد، قلمرو سیاست می‌نامد. ظرفیت کنشگران برای متعهدبودن و تمایل آنها به همکاری و هماهنگی برای دستیابی به هدف‌های مطلوب اجتماعی، مواردی هستند که برای اثربخش واقع‌شدن اهمیت دارند. با این همه، اینکه چه کسانی چانه‌زنی می‌کنند، چه کسانی کنار گذاشته می‌شوند، و چه موانعی بر سر راه ورود به قلمرو سیاست وجود دارد، گزینش و پیاده‌سازی سیاست‌ها، و در نتیجه، تأثیر آنها بر نتایج توسعه را تعیین می‌کند. طرد، تسخیر، و بده‌بستان سیاسی، نمودهای عدم تقارن قدرت به شمار می‌آیند که به شکست‌ها در تحقق امنیت، رشد، و عدالت منجر می‌شوند.
توزیع قدرت در جامعه، تا حدی ریشه در گذشته دارد. با این همه، فرصت برای تغییر مثبت وجود دارد. این گزارش نشان می‌دهد که حکمرانی می‌تواند عدم تقارن قدرت را کاهش، و حتی بر آن غلبه کند و مداخلات سیاستی اثربخش‌تری را صورت دهد که بهبودهای پایدار در امنیت، رشد، و عدالت محقق شوند. این نتیجه، با جابجایی مشوق‌های صاحبان قدرت، بازتعریف ترجیحات آنان به نفع نتایج مفید، و توجه به منافع گروه‌هایی که پیش‌تر طرد شده بودند پدید می‌آید. این تغییرات می‌تواند از طریق چانه‌زنی میان نخبگان و شهروندان، و نیز با حمایت کنشگران بین‌المللی برای تقویت اتئلاف‌ها برای اصلاح محقق ‌شود.
فهرست مطالب
فصل۱- حکمرانی برای توسعه: چالش‌ها
فصل۲- ارتقای حکمرانی برای توسعه: چرا سیاست‌ها شکست می‌خورند؟
فصل۳- نقش قانون
فصل۴- حکمرانی برای امنیت
فصل۵- حکمرانی برای رشد
فصل۶- حکمرانی برای عدالت
فصل۷- چانه‌زنی و تطبیق نخبگان
فصل۸- شهروندان، از عوامل تغییر
فصل۹- حکمرانی در جهان به هم‌پیوسته


دانلود گزارش

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن