فصلنامه "گفت وگوی آب": شماره 15

تنگناها و کمیابی‌های آبی که پیامدهای آشکار آن در کشور هر روز گسترده‌تر و عمیق‌تر‌ می‌شود، تکاپوی جامعه ایرانی را برای یافتن راهکار‌ها بیشتر کرده و با اخذ تجارب و دانش جهانی، نسخه خارجی راه‌کارهای مختلف، به صورت مجزا، مورد توجه قرار گرفته و در هر برهه زمانی یکی از آنها برجسته می‌شود. همه این نسخه‌ پیچیدن‌ها و راهکار دادن‌ها در دیدن مسئله از روزنه‌های محدود و برجسته کردن قسمتی از مسئله آب مرتبط با آن راهکار و نه کل مسئله آب اشتراک دارند. از جمله از این راه‌کارها که اخیراً به صورت جدی‌تری برای شفای منابع آب کشور مورد توجه و تاکید قرار گرفته، راهکار بازار آب است. شوق استفاده از این راهکار به عنوان تنها داروی نجات بخش برای منابع آب، به خصوص منابع آب زیرزمینی، و دیدن موثر بودن این راهکار در کشورهایی دیگر، البته بدون بررسی دقیق و درک شرایط موفقیت این راهکار، امکان شناخت و بررسی آن در کنار راهکارهای دیگر به صورت یکپارچه و بر اساس مسئله کلان آب در کشور را از بین برده است. تجارب جهانی درباره بازار آب بسیار متنوع و متناسب با شرایط محلی و قواعد رسمی و غیررسمی هر منطقه تغییر می‌کند و در شکل‌های رسمی و غیررسمی ظاهر می‌شود. سوال کلیدی که به نظر می‌رسد مغفول مانده این است که مسئله کلان آب ما چیست و این مسئله در چه شرایط هیدرولوژیکی‌، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داده و راهکار بازار آب چگونه می‌تواند ما را به ساحل امن برساند و از این بیابان عبور دهد.
پانزدهمین شماره فصلنامه «گفت و گوی آب» که در ایام نوروز ۹۶ منتشر می شود، با طرح نگرانی درباره راهکار بازار آب در سخن سردبیر شروع می شود. سپس درآمدی بر موضوع «توسعه کم آب بر» در دسترس خوانندگان قرار می گیرد. در ادامه مصاحبه با دکتر حسین راغفر در مورد عدالت آبی و مصاحبه با خانم ظفرنژاد در مورد مدیریت آب خواهد آمد. در نهایت هم تجربه بازار آب در اسپانیا در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت.
علاقه مندان می توانند از طریق لینک زیر به فایل کامل فصلنامه دسترسی داشته باشند.

عنوان دانلودها
0 548

نظرات

    مهرداد
    بسیار عالی
    عامری
    کامل

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن