رقص بر لبه بحران مناقشه آب درخاورمیانه

ایران، قربانگاه آب در خاورمیانه با کشت صیفی جات آب بر/هر کیلو هندوانه معادل ۶۰۰ بطری آب معدنی است/ پیاده سازی الگوی کشت یکی از اساسی ترین ملزومات جهاد کشاورزی است تا کشاورزان را به...

ادامه مطلب

دوران خرج بی حساب و کتاب «آب» بهسر آمده است

سال‌هاست که علیرغم آگاهی از اقلیم خاص و خشک کشور و محدودیت منابع آبی، به کشت محصولات پرآب بر ادامه داده می‌شود، از سوی دیگر در بسیاری از موارد این حق‌آبه محیط زیست است که بی حساب و...

ادامه مطلب

سرنوشت کشاورزی در ایران

چه سرنوشتی در انتظار کشاورزی ایران است؟ آیا کشاورزی توجیه اقتصادی دارد یا به‌واسطه قیمت ارزان آب، گسترش یافته است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی در قالب دو سناریو به این سوال‌ها پاسخ دا...

ادامه مطلب

بحران آب و تورم 140 درصدی موز !

داستان در مورد بحران کاملاً آب جدی است و مو لای درز فرضیه علمی آن نمی رود و  همه متفق القول بر این باوریم که« آب رفته به جوی باز نمی گردد!» این روزها درست است که موز با تورم 140 در...

ادامه مطلب

آبیاری سنتی؛ کشاورزی علیه آب

کمبود آب یکی از بحران‌های جدی ایران است؛ بحرانی که چند سالی می‌شود شروع شده و پیش بینی کارشناسان بر این است که هر سال هم شرایط بحرانی آب سخت‌تر می‌شود، تا جایی که شاید کار به واردا...

ادامه مطلب

منابع آب زیرزمینی و کشاورزی آبی

عنوان گزارش: Groundwater Resources and Irrigated Agricultureعنوان به فارسی: منابع آب زیرزمینی و کشاورزی آبینهاد تهیه‌کننده: همیاری جهانی آب (GWP)تاریخ انتشار: ۲۰۱۲تعداد صفحات:...

ادامه مطلب