سه راهکار خروج گلستان از چالش آب

یکی از نشانه‌های توسعه هر کشوری استفاده بهینه از منابع خدادادی از جمله آب است.متاسفانه نزدیک به 90 درصد منابع آبی کشورما با بهره وری پایین‌ دربخش کشاورزی استفاده می‌شود (به هدر می‌...

ادامه مطلب

طلای سرخ کویر، نسخه‌ای شفابخشبرای آب

طلای سرخ کویر، یکی از ظرفیت‌های بالقوه استان کرمان است که به دلیل نیاز به آب کم، می‌تواند زمینه یک جهش اقتصادی بلند را فراهم و به تبع آن، منابع سرشار ارزی را نصیب ایران کند. مهم‌تر...

ادامه مطلب

چرخش مدیریت تقاضای آب

استفاده اقتصادی از آب، در حال تغییر از کشاورزی به مصرف شهری، صنعتی و تولید انرژی است. ساخت سدهای جدید و پروژه‌های بزرگ مقیاس انتقال آب، راهکارهایی پرهزینه برای تامین نیازهای در حال...

ادامه مطلب

کشاورزی پایدار، موانع و راهکارها

سوسن ایمانی چگنی کشاورزی به مفهوم راه‌ها وروش‌های بهره‌برداری از منابع آب وخاک وانرژی و… است که در جهت تأمین نیازهای غذایی و پوشاک انسان‌ها همواره در طول...

ادامه مطلب