مدیریت یکپارچه آب زیرزمینی درعمل

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است:1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی2- شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیریت...

ادامه مطلب

پایداری آبیاری با آب زیرزمینی

  عنوان به فارسی: پایداری آبیاری با آب زیرزمینی: رویکردهای تطبیق تقاضا با منابع عنوان اصلی: Sustainable Groundwater Irrigation : Approaches to Reconciling Demand with Resources نها...

ادامه مطلب

فصلنامه گفت و گوی آب: شماره 22

یکی از موضوعات اساسی مطرح در حوزه حکمرانی آب، نحوه رابطه آب با جابه جایی های جمعیتی و میزان تاثیر آب بر این پدیده است. به طوری که نمی توان گفت که چند درصد از مهاجرتها مستقیما به آب...

ادامه مطلب

خالی‌شدن سفره‌های آب زیرزمینی

آب زیرزمینی- بزرگترین منبع آب شیرین در جهان- برای کشاورزی آبی و بنابراین امنیت غذا اهمیت حیاتی دارد. با این همه، خالی‌شدن سفره‌های آب زیرزمینی در سطح گسترده، هم در مناطق نیمه‌خشک و...

ادامه مطلب

مراقب باشیم همه دشت‌ها ممنوعه وبحرانی نشوند

وزارت نیرو دشت‌هایی را که از نظر بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی دارای بیلان منفی هستند ممنوعه و آنانی که وضعیت بحرانی دارند ممنوعه بحرانی اعلام کرده است. آمار دشت‌های مم...

ادامه مطلب