مراقب باشیم همه دشت‌ها ممنوعه و بحرانی نشوند

وزارت نیرو دشت‌هایی را که از نظر بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی دارای بیلان منفی هستند ممنوعه و آنانی که وضعیت بحرانی دارند ممنوعه بحرانی اعلام کرده است. آمار دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی نیز توسط وزارت مذکور اعلام شده است که عمدتاً شامل بخش‌هایی از مناطق شرقی، مرکزی و جنوبی کشور می‌شود.

در بعضی از این مناطق وضعیت نگران کننده است و نه تنها شاهد کاهش حجم مخزن آب‌های زیرزمینی هستیم بلکه با پدیده‌های جدیدی نظیر نشست زمین، از بین رفتن گونه‌های گیاهی، بیابان‌زایی و تنزل کیفیت آب زیرزمینی روبرو هستیم. بعضی از دشت‌های کشور نیز دارای بیلان منفی نیستند و لذا از نظر قانون توزیع عادلانه آب دشت آزاد تلقی می‌شوند.

منظور آنکه گرچه در بعضی مناطق، چالش افت سطح آب و کاهش حجم مخزن خود را کاملاً هویدا ساخته است ولی هستند مناطقی که هنوز به بیلان منفی دچار نشده‌اند. بنابراین در اولین گام بایستی با مدیریت صحیح منابع آب مراقب این مناطق باشیم که به جرگه دشت‌های ممنوعه و سپس ممنوعه بحرانی نپیوندند و بهره‌برداری منطقی و منطبق بر معیارهای علمی از آنان بصورت پایدار و بدون آنکه بر چرخه طبیعت و محیط زیست آسیبی وارد شود، انجام شود.

 

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن