سه راهکار خروج گلستان از چالش آب

یکی از نشانه‌های توسعه هر کشوری استفاده بهینه از منابع خدادادی از جمله آب است.متاسفانه نزدیک به 90 درصد منابع آبی کشورما با بهره وری پایین‌ دربخش کشاورزی استفاده می‌شود (به هدر می‌...

ادامه مطلب

شکست سیاست‌های دستوری

 آن چیزی که باعث شده است سیاست‌های تغییر در الگوی کشت ابتر بماند، عدم آشنایی با ماهیت مساله است. الگوی کشت مبتنی بر تفکر مدیر مزرعه است و مولفه‌های اقتصادی، اقلیمی، اجتماعی و حتی س...

ادامه مطلب

هندوستان و تعاونی‌های کشاورزی

فاطمه پاسبان-کارشناس کشاورزیکشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال‌توسعه همچنان به ‌عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح است. در این میان تعاونی‌های قوی و توانمند قادر به غلبه ...

ادامه مطلب