یادگیری اجتماعی در آب

الان مسئله‌ی پیش‌روی ما این است که ما چگونه می‌خواهیم فرآیند توسعه را طی کنیم؟ این فرآیند یک فرآیند یادگیری اجتماعی و یک (Co-evolutionary) است. در درجه‌ی اول باید موضوع توسعه یک مو...

ادامه مطلب

فرهنگ و توسعه کم آب بر

فرهنگ مردمی بعنوان یکی از بنیان های اصلی توسعه کم آب بر در جهان مطرح است. توسعه هر کشور در گرو توسعه فرهنگ مصرف آن کشور نهفته است و بر همین مبنا، جهت توسعه موفقیت آمیز کم آب بر در ...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت وگوی آب": شماره 15

تنگناها و کمیابی‌های آبی که پیامدهای آشکار آن در کشور هر روز گسترده‌تر و عمیق‌تر‌ می‌شود، تکاپوی جامعه ایرانی را برای یافتن راهکار‌ها بیشتر کرده و با اخذ تجارب و دانش جهانی، نسخه خ...

ادامه مطلب

توسعه کم‌آب‌بر؛ تأملی دربازسازی مسیر توسعه کشور

آیا می‌توان با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگتری داشت؟ این سئوال اصلی است که در برنامه ششم در پیش روی جامعه ایران قرارگرفته است، چون برخلاف برنامه‌های پیشین، قرار است ۱۱ میلیارد مترمکعب...

ادامه مطلب

آب و توسعه از منظر حکمرانی آب

رابطه آب و توسعه علی‌رغم بدیهی بودن خیلی واضح و سر راست به نظر نمی‌رسد. شاید این سر راست نبودن به خاطر ارتباط چند لایه و متنوعی است که میان سامانه‌های منابع آب با سایر منابع طبیعی ...

ادامه مطلب

هر روستا یک محصول هر خانه یککارخانه

با حمایت از تولیدات خرد و کوچک در قالب کارگاههای کوچک و تولید خانگی به دنبال تحقق شعار «هر خانه یک کارخانه و هر روستا یک محصول» هستیم؛ ویژگی این برنامه اجرای آن در مناطق و منازل رو...

ادامه مطلب

توسعه روستایی کم آب بر

زرنوشه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان آشتیان در استان مرکزی ‌است که صدای صنعتش مدت‌هاست نه تنها در آشتیان که در کمیجان هم پیچیده است. روستای زرنوشه 35 کارگاه کوچک صنعتی دارد و ...

ادامه مطلب