فصلنامه شماره 37

آیا ریشه‌های بحران آب می‌تواند در بحران‌های دیگری باشد که خود را اینگونه در عرصه منابع طبیعی و از جمله «عامل بقای زندگی»- یعنی آب- نشان داده است؟ اگر اینگونه باشد، به احتمال زیاد ی...

ادامه مطلب

نگاهی به معضلات و چالش‌هایحکمرانی آب در ایران معاصر

سازوکارهایی که شکل حکمرانی موجود را اساساً متحول می‌کند، مثل سازوکارهای اقتصادی یا ارتباطات شبکه‌ای داوطلبانه و توافقات، اگر هم موجود باشند بسیار غریبه، ضعیف و جزیره‌ای هستند. در م...

ادامه مطلب

حکمرانی یعنی پذیرش تحولات درشیوه اداره جامعه بر اساس مقتضیاتزمان و مکان

برنامه توسعه سازمان ملل، حکمرانی را به معنای اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری در مدیریت امور کشور از جمله آب در تمامی سطوح دانسته است. این سطوح شامل سازوکارها، جریان‌ها و نهادها...

ادامه مطلب

ساز و کارهای اقتصادی و حکمرانی آب

بحث حکمرانی خوب یا موثر، پیوند زیادی با موضوع توسعه دارد. در کنار سازوکار دستور کنترل، در حکمرانی خوب به تقویت سازوکارهای غیردستوری و سلسله مراتبی وزن و اهمیت داده می‌شود. بنابراین...

ادامه مطلب

"راه‌های برون‌رفت از بحران آب:نشست رفسنجان"

وضعیت منابع آب زیرزمینی در بیشتر دشت‌های کشور، به خصوص دشت‌های شرقی، بسیار بحرانی است. همگان با آمار و ارقام عینی به این بحران اذعان دارند. اما حکایت همچنان باقی است و سایه بحران ه...

ادامه مطلب