حکمرانی یعنی پذیرش تحولات در شیوه اداره جامعه بر اساس مقتضیات زمان و مکان

برنامه توسعه سازمان ملل، حکمرانی را به معنای اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری در مدیریت امور کشور از جمله آب در تمامی سطوح دانسته است. این سطوح شامل سازوکارها، جریان‌ها و نهادهایی است که از طریق آن شهروندان و گروه‌ها علائق خودشان را ابراز می‌کنند، حقوق قانونی خودشان را اعمال می‌کنند، تعهداتشان را انجام می‌دهند و تفاوت‌هایشان را تعدیل می‌کنند. نهادهای مرتبط با آب نیز تعاریف متعددی راجع به حکمرانی داده‌اند که از جمله نهاد همیاری جهانی آب هست. این نهاد اشاره به تلفیق نظام‌های اجرایی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای انجام امور توسعه و مدیریت آب کرده است. در حکمرانی باید دو جنبه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد: مسائل نهادی و مسائل سیاسی. موضوع نهادها از آن جهت برجسته می‌شود که نهادها در حیات اجتماعی و کنترل آن خیلی تأثیر دارند و تأثیر آن خیلی بالاتر از مدیریت است. مسائل سیاسی نیز از آن جهت مطرح می‌شود که اساس بحث‌های حکمرانی، قدرت و اشتراک قدرت برای اداره عمومی جامعه است، برای این‌که یک سیستم سیاسی کارآمد بتواند قوانین و سازمان‌ها را به نحو درستی هدایت و اداره کند. برای همین مسئله مهمی که در درک مفاهیم حکمرانی باید توجه شود، این است که چارچوب بررسی‌ها در حکمرانی فراتر از نهاد دولت است. به این دلیل چارچوب را وسیع‌تر می‌گیریم که بتوانیم بیرون از نهاد دولت را هم ببینیم و نسبت به شرایط بیرونی دولت هم تجزیه و تحلیل داشته باشیم و نسبت به آن احاطه پیدا کنیم. در بحث حکمرانی اجرای تصمیمات فقط از طریق نظام دیوان‌سالار و سلسله مراتبی و دستوری مورد توجه نیست، بلکه گرایش به سمت خلق فضاهای جدیدی است که سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن نقش بیشتری دارد. هدف این است که سهم اجبارها کنترل شود و به جای آن انگیزه‌های انسانی فراخ‌تر شود و اجازه رشد به آن‌ها داده شود. حکمرانی یعنی پذیرش تحولاتی در شیوه اداره جامعه براساس مقتضیات زمان و مکان که ناگزیر باید اتفاق بیافتد. این بر خلاف روشی است که اصرار به تغییرات ظاهری با هدف حفظ وضع موجود دارد و تلاش دارد که تغییر آنچنانی در وضع موجود نیافتد و بلکه به دنبال این است که واقعیت‌ها را با سیاست‌های اتخاذ شده تطبیق دهد، به جای اینکه سیاست‌ها را با واقعیت‌ها تطبیق دهد. پنجمین نشست نشست از سلسله نشست های آب، فرهنگ وجامعه که در تاریخ 31 فروردین ماه برگزار شد به موضوع «حکمرانی و سطوح مختلف آن» می پردازد. علاقه مندان می توانند از طریق لینک زیر به گزارش کامل این نشست دسترسی پیدا کنند.

عنوان دانلودها
0 414

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن