چالش‌های زیاد در اجرای SGMA

طبق گزارش مؤسسه منابع آب دانشگاه کالیفرنیا، چالش‌های زیادی در اجرای قانون مدیریت آب‌های زیرزمینی پایدار کالیفرنیا پس از گذشت تقریباً 10 سال از تصویب آن باقی مانده‌است. مسئولین دانش...

ادامه مطلب

فصلنامه گفت‌وگوی آب (شماره 36)

سخن سردبیر اگر بر همگان آشکار شده است که بخش مهمی از مسئله آب، ماهیت اجتماعی دارد، سئوال این است که برای این مسئله اجتماعی چه تدبیری باید اندیشید؟ آیا کماکان باید گرته‌برداری تجربه...

ادامه مطلب

نشست تخصصی مسئله آب از دريچه علوماجتماعي برگزار می‌شود

 نشست تخصصی مسئله آب از دريچه علوم اجتماعي در قالب پنجمین همایش کنکاش­های مفهومی و نظری دربارۀ جامعۀ ایران سه شنبه 24 خردادماه 1401 با همکاری پویش ملی خانواده آب ایران، اندیشکده تد...

ادامه مطلب

چرا علوم اجتماعی و مسئله آب درایران؟

استفاده از نظریه های علوم اجتماعی در مطالعات، برنامه ریزی و اجرای امور عمومی و خصوصی و در زمینه‌های مختلف، در جهان و کشور ایران رو به گسترش است. بخش آب نیز از این روند پیروی می‌کند...

ادامه مطلب

نشست دوم «علوم اجتماعی و مسئله آبدر ایران»

دومين نشست «علوم اجتماعي و مسئله آب»، پنج‌شنبه، 21 بهمن‌ماه 1400 با حضور چهره‌های شاخص علوم اجتماعی و با همکاري پويش خانواده آب (روشني فرهنگ و انديشه در کارنامه آب)، انجمن جامعه شن...

ادامه مطلب

بحران آب و آینده صنعت

بحران آب به عنوان واقعیت ایرانِ امروز مطرح است و برای این بحران پاسخ‌های زیادی ارائه شده است. معمولا از جنبه‌های مختلف به این بحران پرداخته‌اند. به عنوان رویکردی کلان نگر و قابل قب...

ادامه مطلب

فصلنامه گفت و گوی آب: شماره 21

در حال حاضر 55 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و پیش بینی می شود که تا سال 2050 به میزان به 70 درصد برسد که حدود 90 درصد این افزایش در آسیا و افریقا اتفاق می افتد. افزایش جم...

ادامه مطلب