چرا علوم اجتماعی و مسئله آب در ایران؟

استفاده از نظریه های علوم اجتماعی در مطالعات، برنامه ریزی و اجرای امور عمومی و خصوصی و در زمینه‌های مختلف، در جهان و کشور ایران رو به گسترش است. بخش آب نیز از این روند پیروی می‌کند و هرچه می‌گذرد شاهد حضور کارشناسا ن و دانش‌آموختگان بیشتر و متنوع‌تری در این زمینه هستیم و خواهیم بود.

به گزارش اندیشکده تدبیر آب ایران، مهندس انوش نوری اسفندیاری که سابقه دهه‌ها فعالیت در حوزه آب کشور را دارد، در یادداشتی به اهمیت رابطه بین علوم اجتماعی و مسئله اب در ایران پرداخته است و در این باره چند پرسش اساسی مطرح کرده است که امید است ویژه‌نامه «علوم اجتماعی و مسئله آب در ایران» که با عنوان شماره 35 فصلنامه گفت‌وگوی آب توسط اندیشکده تدبیر آب ایران انتشار یافت، پاسخ داده شده باشد؛ این یادداشت را در ادامه می‌خوانیم؛

استفاده از نظریه های علوم اجتماعی در مطالعات، برنامه ریزی و اجرای امور عمومی و خصوصی و در زمینه های مختلف، در جهان و کشور ایران رو به گسترش است. بخش آب نیز از این روند پیروی می کند و هرچه می گذرد شاهد حضور کارشناسا ن و دانش آموختگان بیشتر و متنوع تری در این زمینه هستیم و خواهیم بود.

تاسیس و سپس انحلال مرکز امور اجتماعی آب و انرژی در وزارت نیرو باعث شد که پویش روشنی و فرهنگ در کارنامه آب، موضوع چگونگی استفاده از این نظریه ها و مطالعات در بخش آب و بویژه مسئله آب را مورد توجه خود قرار دهد. خواه‌ناخواه این بررسی مارا با زوایای مختلفی از بحث ها مواجه می کند که لازم است به نوعی به آن ها توجه شود.

برای مثال؛                                                                                                                                                                                                              

  1. چه نیازی به این نظریه ها برای اصلاح و بازسازی حکمرانی و مدیریت آب وجود دارد؟
  2. چه رشته هایی تا کنون فرصت و میدان بهتری برای حضور و انجام مطالعات پیدا کرده اند و به چه نتایجی دست یافته اند
  3. مشکلات و موانع حضور و کارایی و اثربخشی کارشناسان در عرصه ها و میدان های مختلف کاری چیست؟
  4. مشکلات آموزش ، روش شناسی و پژوهش های پایه و کاربردی در این زمینه چگونه مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته اند؟
  5. جایگاه و امکانات مناسب برای هر یک از رشته های چگونه مشخص و تاثیر یافته ها در نتایج مطالعات و تصمیم گیری چگونه است؟
  6. نقش دانشگاه ها و انجمن های تخصصی در این زمینه چه می تواند باشدو تا کنون چه اقداماتی انجام گرفته است؟

با بررسی مباحث نشست‌های « علوم اجتماعی و مسئله آب در ایران»  در ویژه نامه متوجه می‌شویم که گرچه تمرکز خاصی روی یک یا چند سوال نبود، اما به نوعی پاسخ هایی برای هر یک از سوالات فوق فراهم شده است.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن