رقص بر لبه بحران مناقشه آب درخاورمیانه

ایران، قربانگاه آب در خاورمیانه با کشت صیفی جات آب بر/هر کیلو هندوانه معادل ۶۰۰ بطری آب معدنی است/ پیاده سازی الگوی کشت یکی از اساسی ترین ملزومات جهاد کشاورزی است تا کشاورزان را به...

ادامه مطلب

فصلنامه گفت‌وگوی آب: شماره 29

آب زیرزمینی، فراوانترین منبع آب شیرین در کره زمین به شمار می‌آید. با این همه، چون نادیدنی و در زیـر زمین پنهان اسـت، به خویشاوند دور منابع آب سطحی قابل تشبیه اسـت که فـرامـوش شـده ...

ادامه مطلب

شکست سیاست‌های دستوری

 آن چیزی که باعث شده است سیاست‌های تغییر در الگوی کشت ابتر بماند، عدم آشنایی با ماهیت مساله است. الگوی کشت مبتنی بر تفکر مدیر مزرعه است و مولفه‌های اقتصادی، اقلیمی، اجتماعی و حتی س...

ادامه مطلب

با کشت گیاهان دارویی، آب کمتریمصرف می شود

کشاورزان یزدی که تنها یک درصد از اراضی قابل کشت کشور را در اختیار دارند ۱.۵ درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید می کنند و از این لحاظ در جایگاه چهاردهم ایران قرار دارند.در میزان مصر...

ادامه مطلب

آب در آیینه رسانه

مدت‌ها است که آژیر خطر نابودی ذخایر آبی در بیشتر حوضه‌های آبریز کشور، به ویژه فلات مرکزی ایران به صدا در آمده است. اُفت شدید سفره‌های آب زیرزمینی، خشک‌شدن بسیاری از قنات‌ها، خشک‌شد...

ادامه مطلب

سوالات کلیدی برای نجات دریاچهارومیه از منظر اجتماعی-فرهنگی

سخن اول به نامش و به ياريشسلام به شما كه دل تان براي ايران و براي نگين زيبايش درياچه اروميه مي تپد.در ابتداي كاري بزرگ و در معرض امتحاني بس دشوار قرار داريم و تك تك ما در اين مسير ...

ادامه مطلب