تشدید بحران فرونشست زمین درپاییز 1400

یک کارشناس آب و محیط زیست با تاکید بر این که بحران فرونشست زمین در دشت های مختلف در پاییز کم باران امسال تشدید خواهد شد، تصریح کرد: هرچقدر تعداد سال های خشکسالی در ایران بیشتر شود ...

ادامه مطلب

۵۰۰ دشت‌‌‌ کشور در خطر فرونشست

مدیرکل دفتر مخاطرات زیست‌‌‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌‌‌شناسی گفت: از ۶۰۹ دشت کشور، حدود ۵۰۰ دشت دارای آب‌‌‌‎های شیرین هستند که همه آنها با پدیده فرونشست مواجهند. به گزارش سازمان ز...

ادامه مطلب

افزایش صادرات آب مجازی

 بحران آب در ایران، هر سال رو به افزایش است و بیش از 18 استان از خط قرمز عبور کرده اند، تا جایی که فرو نشست مناطق خشک و نیمه کویری در ایران افزایش یافته و حتی به حاشیه شهرها نیز کش...

ادامه مطلب

بزرگترین فروچاله کشور در فارس

خیراً فروچاله‌ای به عمق ۸۰ متر در منطقه «ایج» ایجادشده که باعث شد محققان سازمان زمین‌شناسی ضمن بررسی ابعاد آن، نسبت به خطرات احتمالی ریزش اطراف فروچاله نیز هشدار بدهند. علت ایجاد ا...

ادامه مطلب

نظام تدبیر کارامد، راه برون رفتاز بحران آب زیرزمینی

مسئله اصلی درباره ضرورت ایجاد یک نظام تدبیر کارآمد است. همانطور که یک نهاد موقعی کارآمد می‌شود که اعضای آن از قواعدی که وضع کرده‌اند تبعیت کنند(یعنی تعریف کارآمدی نهاد یعنی تبعیت ا...

ادامه مطلب