افزایش صادرات آب مجازی

 بحران آب در ایران، هر سال رو به افزایش است و بیش از 18 استان از خط قرمز عبور کرده اند، تا جایی که فرو نشست مناطق خشک و نیمه کویری در ایران افزایش یافته و حتی به حاشیه شهرها نیز کشیده شده است، به طوری که در مناطقی مانند شهرری و چرم شهر در اطراف تهران برخی نقاط سالانه بیش از نیم متر فرو نشست می کنند.

بخش کشاورزی که به گواه وزارت جهاد کشاورزی بیش از 90 درصد آب کشور را مصرف می کند، نه تنها بدون هیچگونه کم و کاستی روال گذشته را ادامه داده است بلکه  با نوسانات دلار انگیزه بیشتری برای صادرات آب مجازی از کشور بیداد کرده و دریغ از آنکه متولیان بیاندیشند که کشور با بحران آب مواجه است.

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن