مدیریت یکپارچه منابع آب

 عنوان کامل: مدیریت یکپارچه منابع آب در مقیاس حوضه آبریز توصیه‌های عملی بر پایه تجربه‌های جهانی گردآوری و تدوین: عباسعلی طایفی نصرآبادی، حمید پشتوان، عاطفه دهقان توران‌پشتی ناشر: د...

ادامه مطلب

مدیریت آب زیرزمینی با رویکردیکپارچه

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است:1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی2- شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیریت...

ادامه مطلب

همبستگی آب- انرژی- غذا

عنوان اصلی: The Water-Energy-Food Nexus in the Middle East and North Africa : Scenarios for a Sustainable Future عنوان به فارسی: همبستگی آب- انرژی- غذا در خاورمیانه و شمال افریقا، ...

ادامه مطلب

آب زیرزمینی در شهرها، سیاست‌ها ونهادها برای مدیریت یکپارچه

عنوان گزارش: Urban Groundwater, Policies and Institutions for Integrated Management عنوان به فارسی: آب زیرزمینی در شهرها، سیاست‌ها و نهادها برای مدیریت یکپارچه نهاد تهیه&zwnj...

ادامه مطلب

مدیریت ریسک سیلاب شهری

عنوان: Urban Flood Risk Management عنوان به فارسی: مدیریت ریسک سیلاب شهری نویسندگان: نهاد تهیه کننده: سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و همکاری جهانی آب (GWP) (۲۰۰۸) ناشر ترجمه فارسی: و...

ادامه مطلب

مهارت‌هاي حل تعارض و مذاكره برايمديريت يكپارچه منابع آب

عنوان: Conflict Resolution and Negotiation Skills for Integrated Water Resources Management عنوان به فارسی: مهارت‌هاي حل تعارض و مذاكره براي مديريت يكپارچه منابع آب نویسندگان: Larr...

ادامه مطلب