مدیریت نامناسب در کشاکش بحران آب

امروزه مشكل دسترسی به منابع آب شیرین یكی از مسایل مهم در بسیاری از كشورها به شمار می رود كه ایران نیز از این امر مستثنی نیست.  15 درصد از مساحت ایران از پوشش گیاهی برخوردار است و ب...

ادامه مطلب

نظام اطلاعات آب

عنوان: راهنمای پی‌ریزی نظام اطلاعات آب، مدیریت، پردازش و استفاده از داده‌های آب نهاد تهیه‌کننده: یونسکو با همکاری شبکه بین‌المللی سازمان‌های حوضه آبریز، و سازمان جهانی هواشناسی. سا...

ادامه مطلب

مدیریت یکپارچه منابع آب

 عنوان کامل: مدیریت یکپارچه منابع آب در مقیاس حوضه آبریز توصیه‌های عملی بر پایه تجربه‌های جهانی گردآوری و تدوین: عباسعلی طایفی نصرآبادی، حمید پشتوان، عاطفه دهقان توران‌پشتی ناشر: د...

ادامه مطلب

مدیریت آب زیرزمینی با رویکردیکپارچه

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است:1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی2- شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیریت...

ادامه مطلب

همبستگی آب- انرژی- غذا

عنوان اصلی: The Water-Energy-Food Nexus in the Middle East and North Africa : Scenarios for a Sustainable Future عنوان به فارسی: همبستگی آب- انرژی- غذا در خاورمیانه و شمال افریقا، ...

ادامه مطلب

آب زیرزمینی در شهرها، سیاست‌ها ونهادها برای مدیریت یکپارچه

عنوان گزارش: Urban Groundwater, Policies and Institutions for Integrated Management عنوان به فارسی: آب زیرزمینی در شهرها، سیاست‌ها و نهادها برای مدیریت یکپارچه نهاد تهیه&zwnj...

ادامه مطلب

مدیریت ریسک سیلاب شهری

عنوان: Urban Flood Risk Management عنوان به فارسی: مدیریت ریسک سیلاب شهری نویسندگان: نهاد تهیه کننده: سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و همکاری جهانی آب (GWP) (۲۰۰۸) ناشر ترجمه فارسی: و...

ادامه مطلب

مهارت‌هاي حل تعارض و مذاكره برايمديريت يكپارچه منابع آب

عنوان: Conflict Resolution and Negotiation Skills for Integrated Water Resources Management عنوان به فارسی: مهارت‌هاي حل تعارض و مذاكره براي مديريت يكپارچه منابع آب نویسندگان: Larr...

ادامه مطلب