همبستگی آب- انرژی- غذا

عنوان اصلی:

The Water-Energy-Food Nexus in the Middle East and North Africa : Scenarios for a Sustainable Future

عنوان به فارسی: همبستگی آب- انرژی- غذا در خاورمیانه و شمال افریقا، سناریوهایی برای آینده پایدار

نهاد تهیه‌کننده: بانک جهانی

تاریخ انتشار: 2018

شرح مختصر:

در گذشته، آب، انرژی و کشاورزی همواره در برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری، جدا از یکدیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در هر یک از این بخش‌ها، چارچوب‌های تنظیمی، سازمان‌ها، و زیرساخت‌ها برای پرداختن به چالش‌ها و تقاضاهای خاص هر بخش دایر بوده‌اند. به نسبتی که منطقه خاورمیانه و شمال افریقا می‌کوشد تا آینده‌ای پایدارتر را رقم بزند، در پیش‌گرفتن رویکرد هم‌بسته که ریسک‌ها و هم‌افزایی‌ها میان این بخش‌ها را در نظر می‌گیرد ضروری است. این گزارش برای نشان‌دادن ارزش‌افزوده چنین رویکردی، تحلیل سناریویی و مدل‌سازی ارزیابی یکپارچه همبستگی آب- انرژی- غذا را برای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به کار می‌گیرد. این تحلیل نشان می‌دهد که کمیابی آب در همه کشورهای این منطقه در دهه‌های پیش رو، عمدتاً ناشی از رشد تقاضاها افزایش می‌یابد. مهم‌تر از همه، این تحلیل دریافته است که برخی کشورهای منطقه می‌توانند آب زیرزمینی فسیلی را تا سال 2050 به طور کامل خالی کنند، مگر آنکه اقداماتی را برای مهار برداشت ناپایدار صورت دهند. اثرات رشد کمیابی بر کشاورزی، قابل ملاحظه است، و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید در برخی کشورها تا سال 2050، تا 60 درصد اُفت داشته باشد. از سویی دیگر، کاهش وابستگی بخش‌های کشاورزی و انرژی به آب و گذار تدریجی به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند کمیابی آب، و همزمان، انتشار گاز گلخانه‌ای را کاهش دهد. مخاطبان این گزارش را سیاست‌گذاران، جامعه دانشگاهی، و سایر علاقه‌مندان را شناخت برهم‌کنش‌ها میان آب، کشاورزی، و انرژی تشکیل می‌دهد.

      

دانلود گزارش

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن