اندیشکده تدبیر آب ایران از آبان‌ماه، سال 1391، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کرمان به‌منظور توسعه ظرفیت‌ها و ایجاد فضای تعامل و گفتگو میان ارکان مختلف جامعه، محیط کسب و کار و تشکیلات بخشی و فرابخشی مدیریت آب در کشور در مسیر بهبود حکمرانی آب، تأسیس گردیده است. موضوع فعاليت انديشكده برقراري ارتباط مناسب بين مؤلفه‌هايي چون پژوهش كاربردي، اقتضائات محيط استراتژيك، سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و جوامع محلي است، به‌نحوي كه نتايج اثربخشي براي اصلاح حكمراني آب كشور بر اساس مباني عميق و بنيادي عرفي، شرعي، فني، حقوقي، فقهي و اقتصادي حاصل شود . بر این اساس این نهاد در نظر دارد تا فعالیت‌های خود را در سه بخش سیاست‌پژوهی، اطلاع‌رسانی و ارتباطات و ظرفيت‌سازي متمركز نمايد.

    چشم انداز اندیکشده تدبیر آب ایران