فصلنامه «گفت وگوی آب»: شماره 25

حکمرانی آب زیرزمینی را اعمال اقتدار برای پیشبرد کنش جمعی مسئولانه برای بهره‌برداری پایدار و کارآ و حفاظت منبع به نفع بشر و اکوسیستم‌های وابسته تفسیر می‌کنند. بسیاری بر این باورند ک...

ادامه مطلب

جابه‌جایی خاموش آب

به گزارش کارگروه ارتباطات اندیشکده تدبیرآب ایران، نشست رونمایی از پژوهش جدید اندیشکده تدبیر آب ایران تحت عنوان «بازتخصیص آب کشاورزی و تعارض‌های ناشی از آن» با حضور پژوهشگران این پژ...

ادامه مطلب

رویکردهای مدرن در برنامه‌ریزیتخصیص آب

  به نسبتی که کمیابی آب در جهان افزایش یافته است، برنامه‌ها و توافقات تخصیص آب اهمیت فزاینده‌ای در حل تعارضات بین‌المللی، ملی و محلی بر سر دسترسی به آب می‌یابد. در حالیکه هدف‌ها و ...

ادامه مطلب

حقوق آب نیازمند رویکردی نو

در بررسی و جمع‎بندی دیدگاههای مکاتب مختلف حقوقی، «حقوق» به عنوان مجموعه قواعد و مقررات، ابزار مهار و بازرسی اجتماعی (مهار قدرتهای ناروا و جلوگیری افراد از کژرویهای اجتماعی) است. عل...

ادامه مطلب

برنامه‌‎ریزی تخصیص آب در حوضه

عنوان: Basin Water Allocation Planning :Principles, Procedures and Approaches for Basin Allocation Planning عنوان به فارسی: برنامه‌‎ریزی تخصیص آب در حوضه نهاد تهیه‌کننده: بانک آسیا...

ادامه مطلب

عدالت اجتماعی و آب

سیاست‌های عدالت اجتماعی در پی افزایش رفاه عمومی از طریق ایجاد فرصت‌های مختلف برای اقشار کم‌درآمد و فقیر، چون ایجاد بستر توسعه فعالیت‌های اقتصادی روستایی، بر منابع آب تأثیرگذار هستن...

ادامه مطلب

آب به عنوان یک کالای اقتصادی

عنوان: Water as an economic good: the value of pricing and the failure of markets عنوان به فارسی: آب به عنوان یک کالای اقتصادی: اهمیت نرخ‌گذاری و شکست بازارها نویسندگان: P. VAN DER...

ادامه مطلب

ارزشگذاری اقتصادی منابع آب درکشاورزی، از دیدگاه بخشی تا یکچشم‌انداز کاربردی در مدیریتمنابع طبیعی

عنوان گزارش: Economic valuation of water resources in agriculture, from the sectoral to a functional perspective of natural resource management. عنوان ترجمه فارسی: ارزشگذاری اقتصاد...

ادامه مطلب

ابزارهای نرخ‌گذاری در راستایمدیریت پایدار آب

عنوان گزارش: Pricing instruments for Sustainable water management عنوان به فارسی: ابزارهای نرخ‌گذاری در راستای مدیریت پایدار آب نهاد تهیه‌کننده: مؤسسه بین‌المللی آب...

ادامه مطلب

مدیریت پایدار منابع آب درکشاورزی

عنوان گزارش: Sustainable Management of Water Resources in Agriculture عنوان به فارسی: مدیریت پایدار منابع آب در کشاورزی نهاد تهیه‌کننده: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ...

ادامه مطلب

بایدها و نبایدهای آب در برنامهششم توسعه؛ نشست تخصصی

لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۵ کل کشور همزمان با روز اجرای برجام توسط رئیس جمهور به مجلس( ۲۷دی ۱۳۹۴) تقدیم شد. تفاوت انتظارت از برنامه‌های توسعه پنج ساله و بویژه برنامه ششم در ن...

ادامه مطلب

کتاب "حقوق مدرن آب، نظریه و عمل"

عنوان کتاب: Modern water rights, Theory and practice عنوان به فارسی: حقوق مدرن آب، نظریه و عمل نهاد تهیه‌کننده: فائو سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحه: ۱۱۶ معرفی کوتاه گفتمان حکمرانی آب...

ادامه مطلب

کتاب "حقوق آب و تخصیص آب، مسائل وچالش‌ها در آسیا"

عنوان گزارش: Water Rights and Water Allocation, Issues and Challenges for Asia عنوان به فارسی: حقوق آب و تخصیص آب، مسائل و چالش‌ها در آسیا نهاد تهیه‌کننده: بانک آسیایی توسعه (ADB) ...

ادامه مطلب