تخصیص و اعطای مجوز آب زیرزمینی

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است: 1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی 2- شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیر...

ادامه مطلب

مدیریت آب زیرزمینی با رویکردیکپارچه

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است:1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی2- شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیریت...

ادامه مطلب

زلزله خاموشی به نام شوری

شکل اصلی ما مشکل مناسبات انسانی است که این مناسبات شامل رابطه بین دولت و جامعه مدنی و بخشی خصوصی است. ما در سطوح مختلف نیازمند بازنگری هستیم. در سطح کلان مسئله این است که باید چه ت...

ادامه مطلب

پایداری آبیاری با آب زیرزمینی

  عنوان به فارسی: پایداری آبیاری با آب زیرزمینی: رویکردهای تطبیق تقاضا با منابع عنوان اصلی: Sustainable Groundwater Irrigation : Approaches to Reconciling Demand with Resources نها...

ادامه مطلب

رویارویی با چالش حکمرانی آبزیرزمینی

حکمرانی آب زیرزمینی را اعمال اقتدار برای پیشبرد کنش جمعی مسئولانه برای بهره‌برداری پایدار و کارآمد و حفاظت منبع به نفع بشر و اکوسیستم‌های وابسته تفسیر می‌کنند. بسیاری از صاحب‌نظران...

ادامه مطلب

کاهش برداشت آب زیرزمینی

سیاست ها و ابزارهای کاهش برداشت آب زیرزمینی آب زیرزمینی در بسیاری از کشورها منبع مهم تأمین آب نیازهای کشاورزی و شهری به شمار می‌آید. متأسفانه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی غالبا...

ادامه مطلب

مراقب باشیم همه دشت‌ها ممنوعه وبحرانی نشوند

وزارت نیرو دشت‌هایی را که از نظر بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی دارای بیلان منفی هستند ممنوعه و آنانی که وضعیت بحرانی دارند ممنوعه بحرانی اعلام کرده است. آمار دشت‌های مم...

ادامه مطلب

ایده‌هایی برای مدیریت آبزیرزمینی

عنوان گزارش: Ideas for Groundwater Management عنوان به فارسی: ایده‌هایی برای مدیریت آب زیرزمینی نهادهای تهیه‌کننده: MetaMeta and IUCN نویسندگان: Simon Chevalking, Lennek...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت‌و‌گوی آب": شماره 14

چهاردهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آب با تاکیدی بر دانش بومی آب و نقش آن به عنوان پشتوانه تصمیم گیری و سیاست گذاری آب کشور توسط سردبیر آغاز می شود. سپس طی نوشتاری نگاهی منتقدانه به ...

ادامه مطلب

روندها در نهادهای محلی مدیریت آبزیرزمینی

عنوان: Trends in local groundwater management institutions عنوان به فارسی: روندها در نهادهای محلی مدیریت آب زیرزمینی نویسندگان: Marcus Moench، Himanshu Kulkarni و Jacob Burke نهاد...

ادامه مطلب

مدیریت آبخوان به دست جوامع محلی-ارزیابی تجربه آندراپرادش هند

مدیریت منابع آب به دست جوامع محلی به عنوان مکمل، و در برخی موارد به عنوان یک جایگزین برای مدیریت دولتی و مبتنی بر بازار در نظر گرفته می‌شود. تجربه‌های فراوانی درباره شبکه‌های آبیار...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت و گوی آب":شماره 8

صدایش به گوش می رسد. صدای نفسهایش. در بادیه و گلزار، در کوه و کوهسار، قریه و مزرعه و چمن‌زار. نفسهاش به شماره افتاده. تاب تحملش طاق شده. بارش سهمگین و بیش از توان و طاقت است. صدای ...

ادامه مطلب

چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن.

کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی کشور به دلیل برداشت‎های ناپایدار بی‌رویه در اثر توسعه افسارگسیخته در حال تخریب روزافزون است. این تخریب در سه الی چهار دهه گذشته دولت ها را بر آن داشت...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت و گوی آب": شماره 4

درباره آب زیرزمینی نادانسته‌ها و کم‌دانسته‌های حکمرانی و مدیریتی بسیار است. تمرکز ما در این فصلنامه بر دلایل کم اثر بودن تدابیر حفاظت از این منابع ارزشمند و استراتژیک در کشورمان در...

ادامه مطلب

فصلنامه گفت و گوی آب: شماره 3

در این شماره، گفت و گوی اصلی درباره مدیریت آب زیرزمینی است. منبع مهمی که در سال‌های عادی ۵۵ درصد از نیازها و تقاضاهای آب کشور را تأمین می‌کند و در خشکسالی‌ها با تقلیل منابع آب سطحی...

ادامه مطلب