مدیریت آبخوان به دست جوامع محلی- ارزیابی تجربه آندراپرادش هند

مدیریت منابع آب به دست جوامع محلی به عنوان مکمل، و در برخی موارد به عنوان یک جایگزین برای مدیریت دولتی و مبتنی بر بازار در نظر گرفته می‌شود. تجربه‌های فراوانی درباره شبکه‌های آبیاری، به ویژه کانال‌ها و مخزن‎ها وجود دارد و به شکل گسترده‌ای مطالعه شده‌اند. پارادایم مدیریت مشارکتی آبیاری در چند دهه اخیر با درجات متفاوت موفقیت، هم در سطح جهان و هم در هند تجربه شده است. با این همه، تجربه‌های بسیار کمتری در باره مدیریت آب زیرزمینی به دست جوامع محلی وجود دارد. مدیریت سیستم‌های آب زیرزمینی به دست زارعان آندراپرادش پروژه‌ای مشهوری به شمار می‌آید که با هدف مدیریت واقع‌بینانه آب زیرزمینی به دست زارعان، و مبتنی بر تشریح آسان‌فهم دانش تعریف شده بود. نتایج اولیه طرح و نیز مطالعات و ارزیابی‎های اولیه آن، نشان از موفقیت چشم‌گیر طرح داشت. به همین دلیل، الگوبرداری از این طرح برای پیاده‎سازی در نقاط دیگر هند ترویج می‌شود. با این همه، مطالعات میدانی موسسه بین‌المللی مدیریت آب در سال 2012، تصویر متفاوتی را به دست می‌دهد. راه و رسم‌های طرح آندراپرادش و اثرات احتمالی آنها، تاثیر ضعیفی بر استمرار بلندمدت فعالیت‌ها پس از پایان‌یافتن پروژه و خروج سازمان‌های محلی پشتیبان داشته است.این یافته، درس مهمی برای طرح آندراپرادش و نیز تلاش‌های مشابه آن دارد: آیا زارعان می‌توانند مشتاقانه، داوطلبانه و پایدار، منابع آب زیرزمینی خود را بدون پشتیبانی بلندمدت عناصر بیرونی مدیریت کنند؟ علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر به فایل تجربه طرح آندراپرادش دسترسی داشته باشند.

عنوان دانلودها
0 377

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن