بینش راهبردی شماره (8)

اندیشکده همواره تلاش داشته تا با بیان نقطه نظرات کارشناسی، ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها و در موضوعات کلیدي، به هدایت تصمیمات و تقویت اثربخشی آنها در حوزه آب کمک نماید. بدین منظور، از سال‌ ۱۳۹۹ تهیه مجموعه نوشتارهایی گزیده و مختصر با عنوان «بینش‌هاي راهبردی»، با هدف انتقال پیام‌ها، بینش‌ها، یافته‌هاي مطالعات، بررسی‌ها و تجربیات داخلی و بین‌المللی درباره موضوعات مهم بخش آب و برای جامعه مخاطب (بویژه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان) در دستورکار اندیشکده قرارگرفت. هفتمین عنوان از این مجموعه به موضوع «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی» اختصاص داده شده بود. پژوهشگر طرح "تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی؛ از وعده تا واقعیتآقای دکتر جلال‌الدین میرنظامی، در این شماره از بینش‌های راهبردی کوشید تا ماحصل یافته‌ها و دانش خود درباره طرح پژوهشی مذکور را در قالب پاسخ‌هایی کوتاه و موجز به سؤالات کلیدی درباره طرح تعادل‌بخشی، به خوانندگان منتقل نمایید.

بینش راهبردی شماره (8) نیز همچنان به موضوع تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی اختصاص یافته است. سروش طالبی اسکندری (دبیر کارگروه سیاست پژوهشی)، در این شماره از بینش‌های راهبردی، ضمن مرور مختصری بر پژوهش یادشده، نتایج، ره‌یافت‌ها و نکات کلیدی آن را جهت استفاده در اختیار علاقمندان و خوانندگان قرارداده است. آنچه در ذیل مطالعه می‌کنید، بخشی از هشتمین شماره از بینش‌های راهبردی است:

ایران نمونه‌ای تمام عیار از مسائل آب زیرزمینی است، به طوری که اکنون در اغلب مناطق نه تنها استمرار برداشت از آب زیرزمینی همچون گذشته امکان‌پذیر نیست، بلکه باید پذیرای هزینه‌ها و تبعات ناشی از اضافه برداشت باشیم. با وجود چند دهه نمایان شدن این مسائل و اتخاذ تصمیمات دولت برای مواجهه با آن، دستاوردها ناچیز بوده است. در این راستا شناخت آنچه در جهان در ارتباط با آب زیرزمینی اتفاق می‌افتد ابعاد بیشتری از موضوع را باز می‌کند و درس‌هایی برای ما به همراه دارد..

عنوان دانلودها
بینش راهبردی شماره (8) 109

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن