خاطرات روشن دیروز

گفت و گو با هوشنگ ارجمند
آقای هوشنگ ارجمند، فرزند حاج محمد ارجمند از باغداران پسته استان کرمان است که به دلیل مالکیت چند قنات تجربه ارزشمندی در حوزه مدیریت قنات دارد. چندی پیش انجمن پسته ایران مصاحبه‌ای با ایشان انجام داده که در آن ایشان به خاطرات خود در مدیریت قنات و مسائل آب زیرزمینی و مسئله حریم قنات اشاره ای کرده است. ایشان درباره مسئله حريم قنات خاطرنشان می کند که فاصله‌اي كه بین چاه هاي نيمه عميق و خط سیر قنات مي دادند حداكثر ۷۰۰ يا ۸۰۰ متر بود و چاه حفر مي كردند و كسي مدعي نمي شد. ولي اگر فاصله از اين مقدار كمتر مي شد مدعي مي شدند که در این صورت يا به صورت توافقي حل مي شد يا با ميانجي گري ريش سفيد يا حكميت مي دادند به يك نفر كه خودشان انتخاب مي كردند و هر دو طرف دعوا قبولش داشتند و مسئله حل مي شد.
ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن