تجربه پژوهش‎های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در مدیریت آب رفسنجان

اندیشکده تدبیر آب ایران همواره نگاه خاصی نسبت به ظرفیت پژوهش‌های پایه و کاربردی جهت تعمیق شناخت، ارزیابی و تحلیل مسائل و مشکلات حوزه آب در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی داشته و از همین رو بخش قابل‌توجهی از توان خود را در جهت حمایت از این پایان‌نامه‌ها در حوزه آب و با هدف سوق دادن این پژوهش‌ها به سمت معضلات و چالش‌های اصلی کشور در این حوزه معطوف نموده است. این اندیشکده در طول مدت فعالیت خود پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی مختلفی را مورد حمایت مادی و معنوی قرارداده است. در همین راستا اندیشکده تدبیر آب ایران روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ میزبان آقای دکتر باقری استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بود که هدایت شماری از این پایان‌نامه‌های دانشجویی در دشت رفسنجان را برعهده داشته‌اند. در این جلسه که با حضور کارشناسان اندیشکده و با هدف مرور مطالعات و بررسی پایان نامه‌های دانشجویی انجام شده در مدیریت آب دشت رفسنجان در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید، به مرور دستاوردها، روند پژوهش‌های انجام شده و جمع بندی این مطالعات پرداخته شد و تلاش شد تا مسیر پژوهش‌های آتی در این منطقه از کشور با توجه به الزامات و نیازهای آن ترسیم گردد.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن