فصلنامه "گفت و گوی آب": شماره 9

دربارۀ مسئله آب در کشور به همان اندازه که گفته‌ها بسیار است، اما ناگفته‌های آن نیز کم نیست. گوشتان را کمی که تیز کنید و چشمتان را گرد، صداهایی از گوش و کنار از مسئولین، صاحبنظران و فعالان دغدغه‌مند خواهید شنید و نوشتارهایی را در رسانه‌های رایج کشور خواهید دید که سعی می‌کنند از مسئله آب و دلایل و پیامدهای آن بگویند و منابع اطلاعاتی برای شناخت این مسئله در اختیار ما قرار دهند تا ما درک‌مان را در خصوص‌ مسئله آب با این منابع شناخت شکل دهیم. اما مخاطب کنجکاو و نقاد با کمی تامل به این نکته پی می‌برد که ناگفته‌های مسئله آب را در کفه دیگر ترازو بگذاریم، با گفته‌های در مورد آن هم وزن خواهد بود. اما شناخت و درک صورت گرفته از طریق رسانه‌ها تا چه اندازه جامع و کامل است؟

در خصوص شناخت مسئله آب این پرسش کلیدی طرح می‌شود که آیا درکی از مسئله آب که توسط اطلاعات منتشر شده توسط رسانه‌ها شکل گرفته، درک درستی است؟ تصویری ارائه‌شده در رسانه‌ها تا چه اندازه به تصویر واقعی مسئله آب نزدیک است؟ آیا مسئله آب رسانه‌ای شده، همان مسئله آب واقعی است؟

البته این سوالات برای همه موضوعات جامعه مدرن مطرح است اما، در خصوص مسئله آب، به دلیل پیچیدگی، فرابخشی بودن و محلی بودن مسائل آب و عمومی جلوه دادن یک نوع نگاه و رویکرد در یک منطقه به تمام مناطق که مسائل آبی آنها بسیار متفاوت است، دستکاری کردن واقعیت مسئله آب بیشتر برجسته می‌کند. مسئله آب وجهه‌های مختلف دارد و در هر منطقه ممکن است یا بعد از ابعاد دیگر غالبتر باشد. لذا شناخت واقعی از مسئله آب نیاز به ایجاد بستر مناسب برای گفت و گو برای رسیدن به فهم مشترک و حقیقت مسئله آب که مفهومی بین‌الاذهانین است، دارد. لزوم رسیدن به فهم واقعی و مشترک از مسئله آب در همه رویکردهای موجود برای آب چون حکمرانی آب، دیپلماسی آب و مدیریت تعارضات آبی گام اصلی و اساسی است. رسانه‌های به عنوان حوزه عمومی جامعه، کمک زیادی در خصوص رساندن جامعه به فهم مشترک و جامع از مسئله آب می‌کند.

شماره نهم فصلنامه "گفت وگوی آب" با نگاهی به مسئله دریاچه ارومیه از منظر دیپلماسی آب شروع می شود و به تحلیل نشستی که اخیراً برای بررسی وضعیت بحران دریاچه ارومیه با رویکرد دیپلماسی آب برگزار شد، می پردازد. سپس ابعاد بحران آب زیرزمینی و لزوم بازنگری در رویکردها  وسیاست‌ها در حوزه آب زیرزمینی را در مقاله‌ای مختصر مطرح می‌کند. در ادامه پس معرفی یک کتاب و ارائه مطلبی در خصوص ردپای آب در تولید گوشت، به حوزه رسانه‌ها، محیط‌ رسانه‌ای و کارزارهای رسانه ای نگاهی می‌اندازد.

 

عنوان دانلودها
0 323

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن