رسانه ای ها به کمک آب می آیند

اولین نشست پی ریزی کنشگران ارتباطی آب یکشنبه 30 دی ماه در اندیشکده تدبیر آب با حضور چند تن از فعالان رسانه ای حوزه آب و محیط زیست برگزار شد. این نشست توسط اندیشکده تدبیر آب ایران  به منظور ایجاد هم افزایی و همکاری بین کنشگران ارتباطی فعال حوزه آب و محیط زیست  برگزار شد. آشنایی فعالان رسانه ای با همدیگر و اهداف اندیشکده، طرح مسائل حوزه رسانه و آب و گفت و گو بر مسائل و چالش های پیش روی خبرنگاران آب و زیست محیطی در کشور و همچنین بر سر الزامات و پیش نیازها، اهداف و نقشه راه تشکیل شبکه کنشگران ارتباطی آب برای تاثیرگذاری بر فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری از اهداف این نشست بود.

در ابتدای نشست، ایده تشکیل شبکه کنشگران آب تشریح شد و سپس در مورد این ایده هم اندیشی و تبادل نظر و تجربه شد. بر اساس هم اندیشی پیشنهاد شد به دور از عجله و با گفت وگو و آرامش نسبت به فهمیدن ابعاد مختلف این ایده و تهیه یک چارچوب اجرایی اثربخش و منسجم جلساتی در آینده اقدام شود و با فهم درست مسئله و شناخت ابعاد آن و با بررسی دقیق و آرامش حرکت کنیم. برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران، سفرهای خبری آبی برای خبرنگاران در جهت آشنایی مستقیم با مسائل آب از جمله پیشنهاداتی بود که در این نشست طرح شد.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن