آب و رویکردهای نو در آستانه آغازکار دولت دوازدهم

در زمان انتخاب‌های مهم سیاسی، چون انتخاب رییس جمهور یا انتخاب هیئت وزرا، به دلیل حساسیت و هوشیاری جامعه در بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در برخورد با مسئله آب، طرح پرسش‌ها و نظرات به جامعه کمک خواهد کرد که با آگاهی و دیدگاه‌های درستی به مسائل و تحلیل برنامه‌ها و شایستگی افراد بپردازند. جامعه در این بزنگاه مهم آمادگی لازم را برای تاثیرگذاری آگاهانه بر فرایندهای سیاسی از طریق پرسش‌گری درباره داشتن برنامه و کنش موثر از کاندیداهای مختلف دارد. نقش خبرگان جامعه در این مقاطع اجتماعی در کنار رسانه‌های کنشگر، طرح دقیق و آگاهانه مباحث و پرسش‌ها در مورد مسئله آب و ابعاد آن و راهکارهای احتمالی برای شکل گیری گفت‌و‌گوی اجتماعی است. ارتقای تقاضای عمومی می‌تواند به بهبود برنامه‌ها و سیاست‌های کنشگران منجر ‌شود. معادله تغییر در مدیران آب در عین پیچیدگی می‌تواند نقطه آغازین ساده و در دسترسی داشته باشد که البته بدون بررسی برنامه‌ای و سیستمی  مقدورات و دیگر کنشگران سیاسی نمی‌توان و نباید از آن انتظارات خیلی بالایی داشت. مهم آن است که جامعه به صورت فعالانه در عرصه مدیریت آب ورود کرده و دقیق و پی‌گیر باشد. به همین دلیل اهمیت شناخت واقعیت‌ها و ابعاد مسئله در حوزه آب و ضرورت تغییر رویه‌ها و رویکردها در مقطع حساس تغییر دولت آشکار می‌شود.

در همین راستا، چهار نهاد انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جامعه‌شناسی ایران، اندیشکده تدبیر آب ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی در نشستی مشترک با عنوان «آب و رویکردهای نو در آستانه آغازکار دولت دوازدهم» در روز دوشنبه 16 مردادماه 1396 در ساعت 17 الی 20 به بررسی شرایط موجود و ضرورت انجام تحولات اساسی در مدیریت آب در فرصت تاریخی امروز ایران پرداختند.

علاقه مندان می توانند در پیوست به گزارش مشروح مباحث این نشست دسترسی داشته باشند

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن