پاسخ در طبیعت نهفته است.

این واقعیت پذیرفته شده است که سرنوشت مردم جهان به هم گره خورده و پیوسته می‌باشد. تغییرات آب و هوایی همراه با افزایش رشد جمعیت جهان و افزایش رقابت بر سر تأمین منابع و رفاه زندگی، سلامت و پایداری کره خاکی را به مخاطره انداخته است. بحران‌های مرتبط با آب و محیط‌زیست از جمله مهم‌ترین چالش‌های کشورهای مختلف می‌باشد. در این راستا سازمان ملل متحد و جامعه جهانی با معرفی مفهوم توسعه پایدار تلاش نموده‌اند که گام‌های مؤثری در حفظ پایداری زمین بردارند. روز جهانی آب هر ساله با انتخاب موضوع متناسب با اهداف توسعه پایدار به دنبال ترغیب و اشاعه مشارکت جهانی در حل مسائل مرتبط با آب می‌باشد. چالش‌های جهانی محیط‌زیستی برای حل نیازمند روش‌های جدید تفکر، گفتمان جهانی، حکمرانی منعطف و توجه به مفهوم کاربردی «توسعه پایدار» است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه 2018 تا 2028 «دهه اقدام؛ آب برای توسعه پایدار» نا مگذاری نموده است. این دهه با هدف بهبود همکاری‌ها، مشارکت و ظرفیت‌سازی در پیاده‌سازی آرمان‌های توسعه پایدار، به خصوص در بحث «آب» نا مگذاری شده است.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن