رسانه و اجتماعي شدن مسئله آب

سومین جلسه شبکه کنشگران آب ششم مرداد 1398در اندیشکده تدبیر آب برگزار شد. این نشست توسط اندیشکده تدبیر آب ایران به منظور ایجاد هم افزایی و همکاری بین کنشگران ارتباطی فعال حوزه آب و محیط زیست برگزار شد. آشنایی فعالان رسانه ای با همدیگر و اهداف اندیشکده، طرح مسائل حوزه رسانه و آب و گفت‌وگو  بر مسائل و چالش‌های پیش روی خبرنگاران آب و زیست محیطی در کشور و همچنین بر سر الزامات و پیش نیازها، اهداف و نقشه راه تشکیل شبکه کنشگران ارتباطی آب برای تاثیرگذاری بر فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری از اهداف این نشست بود.

کنشگران ارتباطی در روز چهارشنبه با اندیشه های بلند در کنارهم گرد آمدند تا از منظر و ساختار رسانه‌ها به مسائل آب نگاه کنند و با هم اندیشی سعی در یافتن راه حل‌هایی برای اجتماعی کردن مسائل آب کردند تا با به کارگیری ابزارهای رسانه‌ای و چندرسانه‌ای افکار عمومی و جامعه نخبگان و خبرگان دیدگاهی اجتماعی نسبت به مسائل آب پیدا کنند. اندیشکده تدبیر آب با توجه به ماموریتی که بر مبنای ایفای نقش تسهیلگری در جهت اثربخشی برای بازساخت حکمرانی آب کشور از طریق آگاه و هشیارسازی عمومی و تصمیم گیرندگان تعریف کرده است از این رو برای ایجاد ظرفیت‌های اجتماعی و بستر سازی برای انجام گفت‌وگو و تبادل‌نظر و تقویت ارتباطات در جهت توسعه ظرفیت‌های جامعه برای تغییر رفتارهای سیاستی و مدیریتی، با تاکید بر نقش تسهیلگری خود، دنبال می‌کند.

کنشگران ارتباطی حوزه آب با تاکید بر این موضوع که ایجاد کنش‌های اجتماعی و چارچوب دهی صحیح افکار عمومی در مورد مسائل آب امر جز با حمایت و مشارکت اجتماعی افکار عمومی میسر نمی شود اذعان داشتند که برای اجتماعی کردن مسائل حوزه آب و ایجاد بستری در جهت مشارکت عمومی در حل مسئله آب نیازمند پیام رسانی از طریق به کارگیری ابزارهای رسانه‌ای و چندرسانه‌ای است. و ایجاد نگاهی عمیق نسبت به مسائل مختلف منابع آبی می‌توان قدمی در جهت اصلاح ساختار سیاست گذاری در حوزه آب انجام داد.

برای انتقال مفاهیم و مسائل مختلف آب لازم است تا از ظرفیت‌های مختلف چند رسانه‌ای مانند موشن‌گرافی و اینفوگرافی استفاده کرد و سپس فرمی جدید در ارائه مطالب و محصولات اندیشکده در فضای رسانه ای ایجاد کرد. یکی از مسائلی که همیشه پیش روی اشاعه مطالب تخصصی بوده است عدم استفاده از قابلیت‌ها و استراتژی های رسانه‌ای در بیان مطالب بوده است از این رو افکار عمومی به دلیل آشنا نبودن با مباحث کمتر مورد توجه و مطالعه قرار می‌گیرد.

اندیشکده تدبیر آب در راستای جریان سازی رسانه‌ای و حساس سازی نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه‌های مختلف آبی نیازمند طراحی تقویم ارتباطی در مورد رویداد‌ها و موضوعات آبی است . همچنین لازم است تاکید شود که ایجاد جریان اجتماعی در جامعه تنها به وسیله رسانه میسر نمی‌شود بلکه لازم است ابزارهای دیگری در کنار رسانه به کار گرفته شود وبرای وقوع این امر لازم است تا بستر‌های لازم از طریق رسانه‌ها محیا شود از این رو اصحاب رسانه‌ای با ارائه مطالب دقیق و غیرحاشیه ای در حوزه مسائل آب می‌توانند قدمی موثر بردارند.

در حالی که لازم است نسبت به طیف‌های مختلف موضوعات و مسائل به روز توجه و در قالب علمی بررسی شوند و در همین راستا به موضوعات و دغدغه‌های مورد توجه اندیشکده تدبیر آب در حوزه آب‌های زیرزمینی، حقوق آب، حکمرانی آب، اقتصاد آب و... به فراخور موضوعات جامعه و رسانه‌ای توجه شود. از طرفی دیگر جامعه نیاز دارد تا به موضوعات مغفول مانده در حوزه آب آگاه شود.

اندیشکده تدبیرآب به عنوان یک نهاد مرجع که با در اختیار داشتن مقالات معتبر علمی پاسخگوی مسائل و حوزه‌های بنیادین برای جامعه و افکار عمومی باشد. از این رو لازم است تا خروجی‌های اندیشکده در قالب مقالات و کتابچه‌ها دارای راهکار و هدفی باشند و با به کارگیری ابزار رسانه ای در کنار متخصصین حوزه مسائل آبی در ساده سازی مفاهیم و اشاعه صحیح برای افکارعمومی سبب مطالبه‌گری اجتماعی در سطح عمومی نسبت به مسائل و موضوعات آبی شود و به دنباله‌ی آن تغییر در روند تصمیم‌گیری پدید آید.

اصحاب رسانه‌ها با همراهی با کارگروه ارتباطات اندیشکده تدبیر آب ایران به پی ریزی برنامه‌ای عملیاتی حول محور موضوعات و مناقشات آبی می‌پردازند. اینکه در مورد مباحث اجتماعی، اقتصادی و رسانه‌ای آب چه استراتژی و عملکردی داشته باشند . موضوعات پیشنهاد شده در جلسه‌ی بعدی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

 


فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن