شفافیت آمار و اطلاعات آب زیرزمینی

از جمله فعالیت هایی که اندیشکده تدبیر آب ایران به ویژه در سال جاری و در قالب اقدامات متنوعی از جمله برگزاری نشست ها، انجام مصاحبه های تخصصی و تهیه مقالات ژورنالیستی بدان پرداخته، بحث شفافیت در زمینه آمار و اطلاعات منابع آب و به صورت خاص مقوله  بیلان آب زیرزمینی بوده است

در همین راستا و با هدف همفکری و پی ریزی این نوع فعالیت ها در سال آتی، جلسه ای با حضور آقای دکتر شفیعی معاونت محترم پژوهشی« مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق» و همچنین جمعی از کارشناسان اندیشکده تدبیر آب ایران در روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15 در دفتر اندیشکده برگزار شد.


فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن