کاستی‌های پیش‌روی SGMA

قانون مدیریت پایدار آب زیرزمینی کالیفرنیا که به اختصار سیگما شناخته می‌شود، در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید. این قانون ساختار حکمرانی جدیدی را برای مدیریت منابع آب زیرزمینی کالیفرنیا در سطح محلی مقرر کرده است.

حال، طبق روایت انجمن ادبون از گزارشات جدید، اکثر طرح‌های پایداری آب‌های زیرزمینی کالیفرنیا در محافظت از محیط زیست و گروه‌های آسیب‌پذیر شکست خورده‌اند.

جمعی از موسسات زیست محیطی آمریکایی از جمله موسسه حفاظت از طبیعت، اتحادیه دانشمندان دغدغه مند، موسسه زیست محیطی ادبون کالیفرنیا و سازمان خصوصی آب پاک در این گزارشات توصیه می‌کنند که بدون باز اصلاح مسیر، قانون مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی ایالت ، از اهداف تعریف شده دور خواهد بود.

این توصیه‌ها بر اساس یافته‌های مطالعه‌ای است که در مجله علمی "ارتباطات طبیعت" منتشر شده و نشان می‌دهد اکثر برنامه‌های آب زیرزمینی محلی که تحت قانون مدیریت آب‌های زیرزمینی پایدار کالیفرنیا به اجرا گذاشته شده است، آسیب پذیرترین بهره‌برداران آب زیرزمینی این ایالت را نادیده می‌گیرند.

 فایل این یادداشت را می‌توانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید.

 

عنوان دانلودها
کاستی‌های پیش‌روی قانون 134

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن