فراز و نشیب‌های نصب کنتور هوشمند

یکی از ابزارهای به کار گرفته‌شده وزارت نیرو برای حفاظت و سنجش برداشت از منابع آب زیرزمینی در کشور، کنتور است، اما شواهد نشان می‌دهد که راه‌اندازی کنتور در کشور بـا معضلات قانونی، تکنیکی، اجتماعی و اقتصادی روبرو است.

سابقه الزام قانونی نصب وسایل اندازه‌گیری سطح آب و میزان آب استخراج شده چاه‌ها به سال ۱۳۴۷ و جزئیات اجرای آن به قانون آب و نحوه ملی شدن آن برمی‌گردد.

در قانون توزیع عادلانه آب تجهیزشدن چاه‌ها به کنتور و وسایل اندازه‌گیری سطح آب و میزان آبدهی در صورت ضرورت و به تشخیص وزارت نیرو، آورده شده‌است. بعد از آن در قوانین متعددی نیز این موضوع تکرار شد. بنابراین، بیش از پنج دهه است که در قانون این الزام وجوددارد. اما به چه علت هنوز گفته می‌شود بسیاری از چاه‌های کشور فاقد ابزار اندازه‌گیری کنتور هستند؟ چه مسائلی منجر به ناتوانی وزارت نیرو در نصب وسایل اندازه گیری شده‌است؟ و آیا این ابزار سنجش کارآمد است؟

 

ماهنامه دنیای پسته در شماره مردادماه امسال، در کنار بررسی پیشینه کنتور در قوانین، نگاهی به این معضلات هـم داشته است.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن